Külaseltsid

MTÜ

Reg nr

Küla

Juhatus

Avanduse Küla Selts

80236484

Avanduse küla

Andrus Läll, Kalle Rand, Tarmo Kaasik

Eipri Külaselts

80265563

Eipri küla

Kai Tomingas, Mart Keermann, Silja Villemson, Katrin Zirk, Andres Tomingas

Käru Küla Selts

80183090

Käru küla

Elin Tälli-Vaarik, Jüri Aavik, Riina Rajaste

Liivaküla Küla Selts

80218180

Liivaküla küla

Jaak Aader, Rein Möldre

Mittetulundusühing Avispea

80145557

Avispea küla

Siret Kurvet, Jaak Läänemts, Andres Kaevu, Meret Oja, Raul Oja

Mittetulundusühing Kodukülad

80162745

Lahu küla, Piibe küla, Kõpsta küla, Nõmmküla küla, Koluvere küla

Anti Pällo, Helvi Veelmaa, Külli Pällo, Timo Vunder

Mittetulundusühing Meie Kiltsi

80289397

Kiltsi alevik

Mall Võhandu, Pilvi Suviste, Siret Stoltsen

Mittetulundusühing Määri Küla

80228504

Määri küla

Toomas Šarin, Peeter Vällmann, Tarmo Rõngas, Tauno Ojasaar, Silver Sillamaa

Mittetulundusühing Nelikand

80265209

Kurtna küla, Kärsa küla, Nadalama küla, Võivere küla

Kati Miller, Hans Sepp, Rein Miller, Indrek Süvaorg, Reelika Preem

Mittetulundusühing Triigi Mõis

80258988

Triigi küla

Arvo Kaare, Tarmo Rebane, Kulno De Bakker

MTÜ Vao Küla Hüvanguks

80600085

Vao küla

Kristi Kašuba, Anne-Liis Salu, Vassili Kašuba, Olavi Eerma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõigi Väike-Maarja vallas tegutsevate mittetulundusühingute nimekiri on kättesaadav valla kodulehe menüüs Seltsitegevus / Vabaühendused.