3.03.23

Lääne-Viru Värkstuba

"Kaasaegse ja teaduspõhise õpikäsituse kujundamine ja rakendamine Lääne-Virumaa koolides ehk Lääne-Viru Värkstuba" Projekt: 2014-2020.1.03.17 0010

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

"Lääne-Viru Värkstuba" Klass+ projekt.

Projekti väljund:

  • Koolide ühiskasutuses olev värkstuba
  • Juhendajate/õpetajate täienduskoolitused värkstoa programmide elluviimiseks
  • Partnerkoolide õpilased osalevad värkstoa programmides
  • Koostöös on välja töötatud lõimitud ja digitehnoloogiatega seotud õppekavad
  • Lääne-Viru õpilaste teadusvõistlused ja konverentsid

Projekti eesmärkideks olid:

Väike-Maarja Gümnaasiumis asub värkstuba, mis toetab õppijakesksust, õpetajate professionaalset arengut, luues seeläbi võimalused koostööks partnerkoolide ja teadusasutustega.

Koostöö tulemusena on partnerkoolides rakendunud kaasaegne õpikäsitus, keskendudes õppe praktilisemaks muutmisele ning sidumisele kaasaegsete digitehnoloogiatega.

Projekti tulemused:

Väike-Maarja gümnaasiumi Lääne-Viru Värkstoa projekt sai alguse viis aastat tagasi. Projektis osalesid 9 kooli. Sõmeru Põhikool, Kiltsi kool, Rakke kool, Roela kool, Laekvere kool, Kiltsi kool, Väike-Maarja gümnaasium, Vinni-Pajusti gümnaasium, Rakvere Ametikool, Selle aja jooksul on laboris praktilist õpet saanud II, III ja IV kooliastme õpilasi ligikaudu 2000. Projekti käigus töötati välja 11 uut õppelaborit loodusainete praktiliseks õpetamiseks:

1) Kartulilabor 2019

2) Jõululabor 2019

3) Hans ja Grete 2019

4) Toidulabor 2020

5) Munalabor 2020

6) Paelabor 2021

7) Pärmilabor 2021

8) Pakendilabor 2021

9) Pesupähkli labor 2022

10) Laeva lastimise labor 2022

11) Lubjalabor 2022

Õpetajatele toimus 11 koolitust uute õppelaborite tutvustamiseks, et neil oleksid teadmised ja oskused praktiliste koolituste läbi viimiseks. Õppelaborites lõimiti omavahel loodusteaduseid ja digitehnoloogiat. Koolitused viis läbi MTÜ Eesti Avastusõppe Liit.

Kokku toimusid viis teadusvõistlust Katsekakk ja loodusainete teemal viis õpilaskonverentsi: loodusainete oma Simuna koolis, meresõidu ja maailma avastamise teemal Kiltsi koolis, paekivi oma Rakke koolis, taaskasutuse teemal Sõmeru koolis ning viimati energeetika konverents Väike-Maarja gümnaasiumis.

Õpilaste tagasiside laboritundidele oli positiivne. „Suurt muljet avaldas kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid.

Toimetaja: KRISTEL KITSING