« Tagasi

48. nädal

28. november

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–11.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste PAIK projekti tutvustusel Rakkes. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 14.00–15.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart infosüsteemi „Anna teada" tutvustusel ja  ideekorjel MS Teams keskkonnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 14.00–16.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Lääne-Virumaa tervise ja heaolu arengukava 2023–2035 juhtrühma veebikoosolekul. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava, vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing valla aastapäeva korraldustoimkonna koosolekul Väike-Maarja gümnaasiumis. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

29. november

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.00 – 11.00 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun biojäätmeteteemalisel veebiseminaril. Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 10.00–17.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste koolitusel "Infrastruktuuride projekteerimise protsess, hangete ettevalmistamine" Paides. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 10.00–11.30 osaleb vallasekretäri abi Annika Aun rahvaloenduse infotunnis Teams keskkonnas. Info Annika Aun, tel 329 5750.

30. november

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30–12.00 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem kohaliku arengu veebiseminaril „Muutus algab teadmisest, teadmine algab mõõtmisest". Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11.00–12.45 osaleb  haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson rahastamise veebinaril „2023 a riigieelarvelisest haridustoetusest KOV juhtidele, haridusjuhtidele, finantsjuhtidele, koolijuhtidele". Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.00–15.00 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem koolitusel „Kohalike omavalitsuste võimalused ja kuidas olla edukas EL 2021+ struktuurivahendite kasutamisel". Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 15.00–16.30 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter, IT- juht Urmas Reinart ja meediaspetsialist Kristel Kitsing valla avalike andmete lahendusi (VAAL) tutvustaval veebiseminaril. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

1. detsember

Kell 10.00–12.00 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks veebiseminaril „Puuet taotlevate laste ja puudega täisealiste andmevahetus KOV-idele". Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 11.00–13.00 viibib IT-juht Urmas Reinart seoses optikateenuse ühendamisega Rakke raamatukogus. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 13.00–13.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehigul Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 13.00–14.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe koolitusel „60+60 minutiga digitargaks" Teams keskkonnas. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.