Väike-Maarja valla noortevolikogu

Väike-Maarja valla noortevolikogu on Väike-Maarja Vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu eesmärk on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises, esindada noorte hu

ve ja arvamust, rääkida kaasa noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Väike-Maarja valla noortevolikogu on esmakordselt loodud 2010. aastal ning taasloodud 2018. aastal.

 

Väike-Maarja valla noortevolikogu facebook

Instagram

Kõikide murede, küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge VMVNVK@gmail.com

 

Eliis Mätas

mentor

E-post: mataseliis@gmail.com

Telefon: 5289688