Õigusaktid

Üldised

Volikogu, valitsus

Valimised

Seni veel kehtivad endise Rakke valla õigusaktid

Rahandus, eelarve, vallavara

Tunnustamine

Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Ehitus, planeerimine
Külaliikumine ja mittetulunduslik tegevus
Sotsiaalhoolekanne, tervishoid Haridus, huviharidus Noorsootöö
Kultuur, sport
Kriisireguleerimine

Maakonna arengustrateegia