Rakke muuseum

Muuseum on ära kolinud oma kauaaegsest asukohast Fr. R. Faehlmanni tee 33. Esemed on pakitud ja ootavad uut asukohta.

Info muuseumis olevate eksponaatide kohta Malle Mattisenilt, tel 5193 3935 või Endel Roosimölderilt, tel  5341 5154.