16.03.23

Riskikommunikatsioon

Riskikommunikatsiooni eesmärk on kriis elanike jaoks ära hoida, viies inimesed kurssi kriisi põhjustada võivate ohtude ja nende tagajärgedega ning jagades infot ja käitumisjuhiseid riskide maandamiseks.

Teavituskava

Aastaringselt

 • soovituslik nimekiri varudest, mis võiks igal inimesel kodus olla, et tormi ja võimaliku elektrikatkeskuse ajal hakkama saada
 • Ole valmis! äpp ja platvormilt teemad valdkondade kaupa (nt „Valmistumine kriisiolukordadeks")
 • suitsuanduri kohustuslikkus ja vajalikkus
 • COVID-19 vastu vaktsineerimine
 • lähisuhtevägivalla ennetus

Kevadel

 • jää- ja veeohutus
 • kulupõletamine
 • tuleohutus lõkete tegemisel
 • pommiohutus kevadtöödel lõhkekehade leidmisel
 • vaimne tervise teadlikkuse tõstmine
 • elektriliste tõukerataste ohutus ja neid puudutavate ohutusreeglite meeldetuletus
 •  

Suvel

 • veeohutus
 • tuleohutus lõkete ja grilli tegemisel
 • alkoholiga kaasnev riskikäitumine (kuidas kriitilisel hetkel takistada kaaslast joobes peaga rooli istumast või ujuma minemast)
 • elektritõukerattaga liiklemise reeglid
 • tuleohutus vilja koristamisel ja kuivatamisel (suve lõpus)
 • ohutu metsas- ja seenelkäik (suve lõpus)
 • küttekollete kordategemine enne kütteperioodi algust

Sügisel

 • helkuri kandmise vajalikkus
 •  tuleohutus, sh küttekollete kordategemine enne kütteperioodi algust
 • gripi vastu vaktsineerimine
 • naabrivalve
 • küberkaitse

Talvel

 • jääohutus
 • tuleohutus, sh küünalde põletamise
 • pürotehnika kasutamine

Riskikommunikatsiooni kanalid

 • meedia, sh võrgu- ja sotsiaalmeedia
 • valla veebilehekülg ja sotsiaalmeediakanalid
 • valla infoleht
 • flaierid
 • avalikud teadetetahvlid
 • külavanemate ümarlauanõupidamine

Parima riskikommunikatsiooni eesmärgil

● koostatakse sõnum, mida edastada

● jagatakse sõnumeid elanikule olulises võtmes

● selgitatakse riski visuaalselt ja lugude abil

● pakutakse riskide maandamiseks lahendusi

● tehakse koostööd usaldusväärsete partneritega

● kommunikeeritakse sõnumit korraga eri kanalite kaudu

Toimetaja: KRISTEL KITSING