19.09.22

Sõnnikuplatsi, Äntu küla

Keskkonnaamet (edaspidi loa andja) annab teada, et MAIX TRANS OÜ (registrikood 14610618, aadress Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Kolde tn 10, 46202) (edaspidi ettevõte) on esitanud keskkonnaloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 06.09.2022 nr DM-118972-5).

Ettevõtte tegevuseks on erinevate puitjäätmete vastu võtmine, ladustamine, ning vastavat luba omavatele ettevõtetele üle andmine aadressil Sõnnikuplatsi, Äntu küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 92702:004:0012).

Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1011419-4 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee), menetluse nr M-118972.

Kõigil huvilistel on võimalus avaldada arvamust MAIX TRANS OÜ keskkonnaloa taotlusele ja arvamus tuleb saata info@keskkonnaamet.ee.

Toimetaja: KRISTEL KITSING