20.11.23

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Väike-Maarja vallas ühisveevärgi ja-kanalistasiooni teenust pakub OÜ Pandivere Vesi

OÜ Pandivere Vesi veevärgi joogivee kvaliteediga saab tutvuda Terviseameti andmebaasi kaudu http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV


Pandivere Vesi OÜ
Reg nr 10054126
Pikk tn 7 
46202 Väike-Maarja

Direktor Gennadi Filippov - tel 523 8101; gennadi.filippov@v-maarja.ee

Operaator (Väike-Maarjas) - 514 2610

Operaator (Rakkes) - 5645 4988

Kogumiskaevude tühjendamine - tel 5884 4622

Raamatupidamine - tel 326 1536
e-posti aadress: pandiverevesi@hot.ee

 

Arvelduskontod:

Swedbank EE772200221037627196
SEB Pank EE961010502002110004
 

Lugupeetud klient!
• Nüüd saavad Swedbanga kliendid sõlmida e-arvete püsimakse lepinguid interneti või pangakontoris (viitenumbri leiate arve pealt).
• SEB panga kliendil tuleb liitumisavaldus teha Pandivere Vesi OÜ kontoris ja siis saab sõlmida püsimakse lepingu SEB panka saabunud esimese e-arve pealt (viitenumbri leiate arve pealt).

Lugupidamisega 
Pandivere Vesi OÜ 
tel 326 1536


Veeteenuse hinnad (alates 01.11.2022)
Veeteenuse hinnad (alates 01.04.2022)

Teenustööde hinnad (alates 01.07.2023)

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse pakkumisel lähtub OÜ Pandivere Vesi:

  • Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast viide 
  • Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast viide
  • Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjast viide
Toimetaja: KRISTEL KITSING