21.01.22

Üldinfo

2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga Rakke vald. Valla suurus on nüüd 682,43 km² (68243 ha), elanike arv 1. jaanuari 2022 seisuga on 5704. Vallas on 4 alevikku ja 64 küla.

Kahekümne kahel külal on oma külavanem. Kokku tegutseb 14 külavanemat.
 
Külaelu edendamiseks on moodustatud 13 mittetulundusühingut. Koos käib külavanemate ümarlaud. 

Väike-Maarja Vallavolikogu on vastu võtnud külavanema statuudi ning kehtestanud Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra.

Valla külades paiknevate talude kohta saab ülevaate Maa-ameti kodulehelt aadressil http://www.maaamet.ee/ (geoportaal, kaardiserver). 

Väike-Maarja vald piirneb nelja omavalitsusega: Vinni, Jõgeva, Järva ja Tapa vallaga.

 

 

Elanike arv seisuga 01.01.2020

Elanike arv seisuga 01.01.2021

Elanike arv seisuga 01.01.2022

Väike-Maarja alevik

1566

1539

1478

Rakke alevik

850

871

846

Simuna alevik

419

419

410

Kiltsi alevik

192

190

189

Aavere küla

24

24

25

Aburi küla

61

64

61

Ao küla

42

41

50

Avanduse küla

87

86

82

Avispea küla

112

114

116

Ebavere küla

135

137

135

Edru küla

24

23

24

Eipri küla

90

92

95

Emumäe küla

21

25

24

Hirla küla

39

43

45

Imukvere küla

14

14

13

Jäätma küla

1

1

1

Kaavere küla

7

7

7

Kadiküla

3

3

1

Kamariku küla

3

3

4

Kellamäe küla

4

4

8

Koila küla

22

16

16

Koluvere küla

5

5

5

Koonu küla

79

77

75

Kurtna küla

29

25

25

Kõpsta küla

13

13

12

Kännuküla

54

55

56

Kärsa küla

14

14

14

Käru küla

82

76

73

Lahu küla

7

7

7

Lammasküla

26

28

28

Lasinurme küla

49

44

40

Liigvalla küla

74

75

75

Liivaküla

82

84

88

Mõisamaa küla

24

25

25

Mäiste küla

10

9

9

Määri küla

68

64

63

Müüriku küla

62

62

59

Nadalama küla

22

21

19

Nõmme küla

19

18

15

Nõmmküla

28

32

27

Olju küla

5

5

5

Orguse küla

30

29

30

Pandivere küla

105

100

100

Piibe küla

57

57

50

Pikevere küla

77

68

66

Pudivere küla

29

29

31

Raeküla

30

26

25

Raigu küla

24

24

22

Rastla küla

39

39

43

Räitsvere küla

23

22

17

Salla küla

86

86

85

Sandimetsa küla

11

11

10

Sootaguse küla

13

12

11

Suure-Rakke küla

44

44

44

Tammiku küla

41

44

42

Triigi küla

254

246

246

Uuemõisa küla

22

22

22

Vao küla

306

303

307

Varangu küla

16

17

18

Vorsti küla

18

18

20

Võivere küla

48

49

43

Väike-Rakke küla

10

9

8

Väike-Tammiku küla

15

13

11

Äntu küla

48

48

49

Ärina küla

55

52

49

Väike-Maarja vald

7

5

5

Mehi

2943

2923

2851

Naisi

2933

2905

2853

Väike-Maarja vald kokku

5876

5828

5704

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING