Valla ettevõtluse üldandmed

Ettevõtluse struktuur ettevõtlusvormide järgi äriregistris:

Nimetus

Seisuga 28.06.2018

Seisuga 15.05.2020

Aktsiaseltsid

7

6

Osaühingud

424

491

Füüsilisest isikust ettevõtjad

207

188

Mittetulundusühingud

80

78

Korteriühistud

171

173

Sihtasutused

0

0

Tulundusühistud

4

4

Täisühingud

2

2

Usaldusühingud

4

6

Kokku

899

948

 

Äriregistri andmetel registreeriti Väike-Maarja vallas 2019. aastal 40 osaühingut, 1 mittetulundusühing, 2 korteriühistut ja 2 füüsilisest isikust ettevõtjat.

2020. aasta esimese viie kuuga on asutatud 15 osaühingut ja 2 mittetulundusühingut.

Väike-Maarja vallas on Äriregistri andmetel registreeritud 20 kohaliku omavalitsuse asutust. 

Likvideerimisel on 13 osaühingut, 2 aktsiaseltsi, 1 tulundusühistu ja 2 mittetulundusühingut.

Väike-Maarja valla ettevõtjate peamised tegevusalad on taime- ja loomakasvatus, kaubavedu, ehitus, saematerjali tootmine, masinate ja seadmete remont, kaubandus ja teenindus.

Väike-Maarja valla suurimaks tööandjaks on kohalik omavalitsus, kelle struktuuris ja allasutustes töötab 319 inimest. Kõige rohkem töötajaid, 182 inimest, töötab Väike-Maarja valla haridusasutustes.

Väike-Maarja vallas registreeritud ettevõtetest on kohalikele elanikele suurimateks tööandjateks OÜ Baltic Log Cabins, Nordkalk AS ja OÜ Reinpaul, järgnevad OÜ Egesten Metalliehitused, AS Antaares, OÜ SF Pandivere, Ebavere Graanul OÜ, Vao Agro OÜ, OÜ Joosand ja AS Pandivere Ehitus. 

     
Väike-Maarja valla osalus äriühingutes:

  • OÜ Pandivere Vesi (100%) 
  • OÜ Väike-Maarja Tervisekeskus (100%) 
  • AS Narva-Jõesuu Sanatoorium (0,0571%)
  • AS Värska Sanatoorium (0,1389%)

Väike-Maarja valla liikmelisusega mittetulundusühingud:

  • Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, registrikood 80197361
  • MTÜ PAIK, registrikood 80236219
  • MTÜ Roheline Paik, registrikood 80250202
  • MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, registrikood 80258178
  • Eesti Mõisakoolide ühendus, registrikood 80189141
  • MTÜ Rakvere Haigla, registrikood 80008381