28.09.18

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg Lurichi fondi halduskogu

Raul Rebane 
Hans Kruusamägi 
Olev Liblikmann 
Sven Kesler 
Avo Part 
Ilve Tobreluts


Georg Lurichi Fondi halduskogu liikmed koos Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimehe Eri Klasiga lepingu allkirjastamisel 2. juulil 2008


Fondi halduskogu korraldab stipendiumide väljamaksmist ning muretseb fondi põhikapitali suurendamise Georg Lurichi mälestuse jäädvustamise eest. 

Fondi halduskogu liikmed Georg Lurichi  ausamba juures Väike-Maarja keskväljakul
1. septembril 2018Kontakt:
telefonid 329 5750 ja 329 5759,
e-post: ilve@v-maarja.ee 

 

 

Toimetaja: ILVE TOBRELUTS