Hanked

Informatsiooni Väike-Maarja Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta leiate riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee

Menetluses riigihanked

Hetkel puuduvad

Varasemad hankeplaanid

20212020; 2019; 2018; 2017