13.03.23

Istungite päevakorrad ja eelnõud

Ma paneks nii: Vallavolikogu istungid on üldjuhul avalikud ja toimuvad üldjuhul üks kord kuus neljapäeviti Väike-Maarja raamatukogu saalis algusega kell 17, kui ei ole teatatud teist toimumiskohta või algusaega.

Vallavolikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas ja veebilehe õigusaktide all. 

Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud

2023

Volikogu istung 9. veebruaril

2022

Vallavolikogu istung 17. veebruaril

Vallavolikogu istung 28. aprillil

Vallavolikogu istung 16. juunil

Vallavolikogu istung 25. augustil

Vallavolikogu istung 29. septembril

Vallavolikogu istung 27. oktoobril

Vallavolikogu istung 15. detsembril

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING