Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud

Vallavolikogu istungid on üldjuhul avalikud ja toimuvad üldjuhul üks kord kuus neljapäeviti Väike-Maarja raamatukogu saalis algusega kell 17, kui ei ole teatatud teist toimumiskohta või algusaega.

Vallavolikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas ja veebilehe õigusaktide all. 

2023

Vallavolikogu 14. detsembril

Vallavolikogu 9. novembril

Vallavolikogu 28. septembril

Vallavolikogu 24. augustil

Volikogu istung 21. aprillil

Volikogu istung 9. veebruaril

2022

Vallavolikogu istung 17. veebruaril

Vallavolikogu istung 28. aprillil

Vallavolikogu istung 16. juunil

Vallavolikogu istung 25. augustil

Vallavolikogu istung 29. septembril

Vallavolikogu istung 27. oktoobril

Vallavolikogu istung 15. detsembril