Jäätmejaamad

Väike-Maarja valla jäätmejaamasid teenindab Ragn-Sells AS. Kontakt Paavo Palmet, tel 517 5952 ja e-post paavo.palmet@ragnsells.com.

 Jäätmejaamade teenuste hinnad alates 01.01.2024 Rakkes, Simunas, Väike-MaarjasJäätmejaamade lahtiolekuaegadel saab jäätmejaama kompostimisplatsidele viia aia- ja haljastusjäätmeid (lehti, oksi) ja töötlemata puitu.

Väike-Maarja jäätmejaam (Tehno tn 5)

Avatud K 15–18, N 10–18, R 10–18, L 10–18

Tel 520 1656

Simuna jäätmejaam (Pargi tn 1)

Avatud (kontakt 520 1656) K 10.00–14.30. P 10.00–14.30

Tel 520 1656

Rakke jäätmejaam (Mäe tänav 7b ehk bensiinijaama lähistel Rakvere-Vägeva maantee ääres)

Avatud K–R 12–18 ja L –P 10–16

Tel 518 1169


PEA MEELES!

 • Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel kokku segada!
 • Jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!
 • Klient on jäätmejaamas kohustatud jäätmed liikide kaupa kaaluma ja paigutama jäätmed ettenähtud konteineritesse.
 
Lääne-Viru Jäätmekeskus (Piira küla, Vinni vald) on avatud (kontakt 622 6049). Kaalumaja on avatud E-R 8.00-18.00 ; L 10.00-15.00 ja P 10.00-14.00
 
Lääne-Viru jäätmekeskuses võetakse vastu: olmejäätmed, suurjäätmed (mööbel), asbesti sisaldavad jäätmed, elektri- ja elektroonika seadmed, ohtlike jäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, paber ja kartong, ehitus ja lammutusjäätmed, vanarehvid, pakendijäätmed, tekstiil, koldetuhk, metall, autolammutuspraht, klaas, plast, kile, kattepinnas, kivid ja betoontükid
 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse hinnakiri

Tasumine: sularahas ja kaardiga.
 

NB! Nõuetele mittevastavaid ja loetlemata jäätmeid jäätmejaamades ja jäätmekeskuses vastu ei võeta.

Vallaelanikelt tasuta kalendriaastas vastuvõetavad jäätmeliigid kaaluühikutes:

 • vanarehvid (sõiduauto) – 8 tk ühe isiku kohta aastas
 • puhas lehtklaas – 50 kg ühe isiku kohta aastas;
 • rõivad ja tekstiil – 20 kg ühe isiku kohta aastas.

Ohtlikud jäätmed:

 • ohtlike ainetega saastunud pakendid  – 10 kg ühe isiku kohta aastas;

 • kemikaalid - 1,0 kg ühe isiku kohta aastas;

 • värvid, liimid, vaigud, lahustid - 20 kg ühe isiku kohta aastas;

 • vanad ravimid - 5 kg ühe isiku kohta aastas;

 • õlijäätmed - 20 kg ühe isiku kohta aastas;

 • ohtlike aineid sisaldavad pesuained – 20 kg ühe isiku kohta;

 • patareid, akud- piiramatult;

 • luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid -piiramatult.