2.10.21

Jäätmekava 

Väike-Maarja Vallavolikogu kinnitas 23.09.2021 määrusega nr 35 „Väike-Maarja valla jäätmekava aastateks 2021-2026" .

Väike-Maarja valla jäätmekava on arengukava osa ning käsitleb Väike-Maarja valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava arengukava järgneva viie aasta olulisemaks teemaks on kõikides kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes biojäätmete eraldi kogumine, st biojäätmete üleandmine jäätmevedajale või biojäätmete kohapealne kompostimine. Biojäätmete kogumissüsteem peab olema meie vallas lähtuvalt jäätmeseadusest ellu viidud hiljemalt 31.12.2023a.

Väike-Maarja valla jäätmekava aastateks 2021-2026 avaliku väljapaneku ajal 03.09-16-09.2021 ei laekunud ühtegi muutmise ettepanekut ega vastuväidet.

Toimetaja: KRISTEL KITSING