5.11.21

Kaasav eelarve

10. oktoobril lõppes ideede esitamine Väike-Maarja valla kaasava eelarve hääletusele. Kokku laekus neli ideed.

Kõigil vallaelanikel oli 13. septembrist kuni 10. oktoobrini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas investeerida 2022. aastal valla eelarvesse kavandatud 15 000 eurot nii, et sellest oleks kasu võimalikult paljudele vallaelanikele.

Idee tulemusena elluviidav objekt peab olema seotud Väike-Maarja vallaga, vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ettepanekute menetlemiseks moodustatud komisjon koosseisus Indrek Kesküla, Leie Nõmmiste, Ene Preem, Jane Kool ja Enno Eilo analüüsis ettepanekute vastavust kaasava eelarve tingimustele ning otsustas, et Väike-Maarja valla kaasava eelarve kasutamiseks korraldataval rahvahääletusel osalevad kõik neli esitatud ideed:

Rakke madalseikluspargi rajamine

Ettepanek on rajada Rakke kooli lähedusse erinevate raskusastmetega elementidest koosnev madalseikluspark, mis võimaldaks pakkuda rohkem õuetegevust nii väiksematele lastele, kui ka noortele. Madalseiklusraja atraktsioonid toetavad kehalist arengut, koordinatsiooni ja tasakaalu. Kuna seikluspargis leiavad tegevust igas vanuses inimesed, siis on see ka suurepärane koht, kus perega koos aega veeta. Seikluspargis ja selle ümbruses saab seikluslikult ja arendavalt teostada ka õuesõpet (korraldada maastikumänge jms õppemänge), nii saavad pargist kasu ka Rakke kool ja lasteaed.

 

Vao tasakaaluraja rajamine

Ettepanek on rajada Vao küla keskel asuvale mängu- ja spordiväljakule puidust tasakaalurada, mis aitaks tegevust leida piirkonnas elavatele lastele ja noortele. Tasakaalurada koosneb erinevatest tasakaalu-, koordinatsiooni- ja rippumiselementidest, mis annavad võimaluse kasutajatel oma tasakaalutunnetust ja osavust proovile pannes liikuda ilma jalga maha panemata alguspunktist lõpp-punkti. Sportliku ja aktiivse vabaajaveetmise võimaluse loomine Vao külasse toetab laste füüsilist ja vaimset tervist ning aitab lapsed eemal hoida sõltuvust tekitavast nutimaailmast.

 

 

Simunasse discgolfi väljaku rajamine

 • Ettepanek on rajada Simuna alevikku nn noorde männikusse 18 korviga discgolfi väljak, et pakkuda viimastel aastatel aina populaarsemaks muutunud spordiala harrastamise võimalust ka Simuna elanikele. Kettagolf on mänguline ja arendav tervisespordiala, mis sobib igas vanuses ja erineva sportliku võimekusega inimesele. Simuna kooli juures tegutseb teist aastat edukalt discolfi ring ja seetõttu aitab selle väljaku rajamine mitmekesistada ka kooli kehalise kasvatuse tunde. Kavandatava kettagolfi raja eelis ümbruskonna radade ees on võimalus sättida korve korralike kaugvisete tegemiseks.

 

Simunasse välijõusaali rajamine

Ettepanek on rajada Simuna kooli juurde välijõusaal, et mitmekülgsemate sportimisvõimaluste loomisega tuua inimesi aastaringselt värske õhu kätte treenima. Välijõusaali seadmed sobivad kasutamiseks nii täiskasvanutele kui lastele, samuti seenioritele ja erivajadustega inimestele ning aitavad parandada üldist enesetunnet ja koordinatsiooni. Jõusaali asukohaks sobib kõige paremini Simuna kooli ning spordihoone ümbrus, sest seal on juba olemas teisedki spordirajatised, mis võimaldavad erinevaid treeninguid omavahel siduda ja mitmekülgsemaks muuta ning luua võimaluse mitmekesistada kooli kehalise kasvatuse tunde.

 

 

Pea meeles:

 • Väike-Maarja valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub ainult volis.ee keskkonnas 8.–29. november 2021.
 • Hääletus algab 8. novembril kell 9.00 ja lõpeb 29. novembril kell 17.00.
 • Hääletamiseks on võimalik kasutada avalikus internetipunktis ja kõigis valla raamatukogudes asuvaid kliendiarvuteid asutuste lahtioleku aegadel.
 • Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast elektroonilises hääletuskeskkonnas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart IDga.
 • E-hääletamiseks on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart ID ja PIN-koode.
 • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas.
 • Hääletada saab ühe ettepaneku poolt.
 • Hääletamine on salajane.
 • Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.
 • Hääletustulemused avalikustatakse 29. novembril kell 17.00.
 • Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad 15 000 euro sisse.

Aitäh kõigile ettepanekute esitajatele ja aktiivset hääletamist!

Lisainfo: Ene Preem, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja, tel 329 5766 ja 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee

Kaasava eelarve kampaania tegemise hea tava Väike-Maarja vallas

Hea tava on abiks kaasava eelarve ideede tutvustamisel ja toetajate leidmisel.

• Väike-Maarja vallavalitsus tutvustab kõiki ideid võrdsetel alustel.

• Idee reklaam toob välja mõtte vajalikkuse ja head küljed, teistele ettepanekutele negatiivset valgust heitmata.

• Ideede esitajad on kogukonnale kättesaadavad, esindavad oma ettepanekuid ja jagavad vajadusel infot nii konkreetse mõtte kui ka kaasava eelarve protsessi kohta.

• Hääletamise läbiviijaks on vallavalitsus, kes tagab hääletusprotsessi ühetaolisuse ja hääletajate võrdse kohtlemise.

• Hoidutakse hääletajatele materiaalsete hüvede lubamisest.

• Kaasava eelarve idee(de) propageerimisel avalikus ruumis tuleb üleskutsed pärast aktiivperioodi eemaldada.

• Hea tava rikkumistest informeeritakse vallavalitsust, kellel on õigus sellekohast teavet kuvada kaasavat eelarvet puudutavate infomaterjalide juures.

 

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING