19.04.22

Keskkonnakompleksloa taotlus

AS HKScan Estonia soovib keskkonnakompleksloa taotluse kohaselt käitises hakata kasvatama broilereid (liha tootmiseks kasvatatavad kanad/kodulinnud) ja ülesseatud  tootmisvõimsus on kuni 480 000 linnukohta ning aastaseks tootmismahuks kavandatakse 4 miljonit broilerit aastas. Planeeritav Kiltsi broilerifarm asub Liivakülas Kiltsi farmi kinnistul (katastritunnus 92701:004:0145), mis hakkab koosnema kuuest lindlast, kus on igas lindlas 80 000 broileri kohta. Lindude pidamine hakkab toimuma sügavallapanul ja allapanuks kasutatakse: turvast, saepuru või paberit. Tekkiv tahesõnnik viiakse lepingupartneri hoidlas või vegetatsiooniperioodil ka maaomaniku põllul. Kiltsi broilerifarmi lindlate kütteks on kavandatud kasutada vedelgaasi, mille aastane kogus on ca 350t. Lindlates on sundventilatsioon, mille reguleerimine toimub vastavalt lautade sisetemperatuurile (töötemperatuur 22 kraadi). Aastane veetarbimine on ca 27 500m3.

AS HKScan Estonia keskkonnakompleksloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS  ja dokumendinumber on DM-115915-6, viide siin

Asukoha kaar

Keskkonnakompleksloa taotlus 

Toimetaja: KRISTEL KITSING