Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseis

Volikogu kinnitas 15.07.2021 istungil Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseisu

Komisjoni esimees Maris Kõrgmäe, Väike-Maarja vallasekretär

                                Tel  329 5753; maris.korgmae@v-maarja.ee
Aseesimees Annika Aun

Liikmed: Diana Seepter, Heli Vettik ja Merili Veelmaa

Asendusliikmed: Kristel Kitsing ja Kersti Sepp

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni asukoha aadress on Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald (Väike-Maarja Vallavalitsuse kantselei).

Valimiskomisjoni tööaeg:

E, T ja N: 10–12 ja 14–16 ning R 10–12

Väike-Maarja valla valimiskomisjon loeb riigikogu valimiste hääletamissedelid üle 6. märtsil algusega kell 10 vallamaja nõupidamisruumis, mis asub Väike-Maarjas Pikk tn 7 II korrusel, ruumis 201.

Valimiskomisjoni protokollid ja otsused

Valimiskomisjoni protokollid

Valimiskomisjoni otsused