Väike-Maarja valla kriisikomisjon

Väike-Maarja kriisikomisjoni koosseis: 

  • esimees Indrek Kesküla - vallavanem;
  • aseesimees Kaire Kislov - Väike-Maarja Haldusteenused juhataja;
  • Kalev Õim - Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi esindaja, asendusliige Helmut Hiietamm;
  • Ene Kinks - vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja;
  • Kristel Kitsing - vallavalitsuse meediaspetsialist;
  • Ants Rikberg - kaitseliitlane;
  • Gea Lepiksoo - piirkonnapolitseinik, asendusliige Kady Tiinas;
  • Mati Kõiv - Väike-Maarja päästekomando komandopealik;
  • Karl Tälli - Jõgeva päästekomando päästja.

Vallavalitsuse korraldused:

 

Kriisikomisjoni peamised ülesanded on:
1) kriisireguleerimise juhtimine ja korraldamine (oma vastutusalas);
2) elanikkonnakaitse korraldamine;
3) juhtiva ametkonna toetamine sündmustele reageerimisel;
4) kriisi- ja riskikommunikatsiooni korraldamine.

Kriisikomisjoni ülesanded on kirjas kriisikomisjoni põhimääruses siin.

Elanikule suunatud päästealane info ja suunised: 
http://www.rescue.ee/ida/kodanikule
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava (*.pdf)