7.07.22

Külavanemate kontaktid

Küla

Külavanem

Telefon

E-post

Avispea küla

Andres Kaevu

56646466

andres.kaevu@gmail.com   

Eipri küla

Kai Tomingas

526 0283

tomingaskai@gmail.com  

Kiltsi alevik

Reet Reimann

5664 4183

reetreimann@gmail.com

Koluvere küla

Ivar Veelmaa

5660 4674

piibe.vanapagan@mail.ee

Kurtna küla

Ene Preem

523 9550

epreem@gmail.com

Käru küla

Riina Rajaste

5382 2369

rajasteriina@gmail.com    

Kärsa küla

Ene Preem

523 9550

epreem@gmail.com

Kõpsta küla

Ivar Veelmaa

5660 4674

piibe.vanapagan@mail.ee

Lahu küla

Ivar Veelmaa 

5660 4674

piibe.vanapagan@mail.ee

Liivaküla küla

Rein Möldre

505 3093

liivakylaselts@gmail.com

Nadalama küla

Ene Preem

523 9550

epreem@gmail.com

Nõmme küla

Rein Möldre

505 3093

reinmoldre@gmail.com

Nõmmküla küla

Ivar Veelmaa

5660 4674

piibe.vanapagan@mail.ee

Pandivere küla

Katrin Rand

5788 0224

katrinrand11@gmail.com

Piibe küla

Ivar Veelmaa 

5660 4674

piibe.vanapagan@mail.ee

Pudivere küla

Urmas Ehrlich

511 3488

urmas.ehrlich@mail.ee

Triigi küla

Tarmo Rebane

506 2039

tarmo@tarmoren.ee

Vao küla

Vassili Kašuba

5678 3551 

vaomty@gmail.com

Võivere küla

Ene Preem

523 9550

epreem@gmail.com

Äntu küla

Vello Õunapuu

501 3147

hendrik.ounapuu@mail.ee

Ärina küla

Mati Mere

510 9256

 

Statuudis seisab, et külavanem on külaelanike esindaja, ühistegevuse eestvedaja ning kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas, kes juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja küla ühistest seisukohtadest ja huvidest. Külavanem on usaldusamet, ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.

Statuudi § 3 lg 8 kohaselt esitab koosoleku juhataja külavanema valimise kohta koostatud protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimislehega vallavalitsusele kümne päeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates.

Toimetaja: DIANA SEEPTER