10. nädal

7. märts

Kell 8.00–13.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11.00–13.00 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem minuomavalitsus.ee valdkondlikul virtuaalseminaril. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13.00–15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni istungil Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00–17.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava töökoosolekul Rakke raamatukogus. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

8. märts

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.00–11.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing Sotsiaalminsteeriumi ja Siseministeeriumi korraldatavas infotunnis Teams virtuaalkeskkonnas, mis käsitleb Ukraina põgenikekriisi. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 10.00–11.00 osaleb vallasekretäri abi Annika Aun Siseministeeriumi infohommikul Ukraina põgenike teemal Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallasekretäri abi Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 12.30–13.00 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul Rahnu notaribüroos. Info jurist Peeter Rahnik, tel  329 5754.

Kell 13.00–16.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste kliima- ja energiakava koostamise veebiseminaril. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 14.30–16.00 osalevad lastekaitsespetsialist ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson laste ja perede komisjoni koosolekul vallamaja nõupidamiste ruumis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00–16.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava naistepäeva kontserdil Simuna rahvamajas. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 17.00–18.30 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava kohalike suurkujusid tutvustaval teeõhtul Rakke raamatukogus. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 19.00–20.00 kohtub kultuurispetsialist Maire Haava Simuna piirkonna spordi eestvedajaga Simuna spordikeskuses. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

9. märts

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–12.00 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem KOV arendusjuhtide e-seminaril Zoom keskkonnas. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–12.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla staadioni ehituskoosolekul MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–16.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.30–16.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla ELVL volikogu veebikoosolekul. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

10. märts

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ettevalmistuskursusel vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 8.00–11.00 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info toetuste menetleja Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 10.00–15.00 osalevad vallasekretär Maris Kõrgmäe ja vallasekretäri abi Annika Aun personalivõrgustiku seminaril Teams veebikeskkonnas. Info vallasekretäri abi Annika Aun, tel 329 5750.

11. märts

Kell 8.00-12.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenused koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 10.00–10.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul Toomas Saaveri notaribüroos. Info jurist Peeter Rahnik, tel  329 5754.

Kell 10.00–12.00 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning ehitusspetsialist Riho Tell koosolekul Rakke koolis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 15.00–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson VIROLi hariduskomisjoni koosolekul Rakveres. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373