« Tagasi

19. nädal

Puhkused

09.-15.05.2022 viibib puhkusel vallavanem Indrek Kesküla, asendab sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks.

9. mai

Kell 8.00–13.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.30–11.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe personalijuhtimise arenguprogrammi virtuaalsel infopäeval. Info vallasekretär Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 13.00–13.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notariaalsel tehingul. Info jurist Peeter Rahnik, tel 329 5754.

10. mai

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.00 kohtub haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Mati Kõivuga. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–13.00 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning maakorraldusspetsialist Diana Seepter tuuleenergeetika ümarlauakohtumisel. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348.

Kell 15.00–17.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava Pandivere päeva arutelul MS Teams keskkonnas. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

11. mai

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 11.00–16.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–12.00 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter ruumilise planeerimise digiprojektide virtuaalsel ümarlauanõupidamisel. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

12. mai

Kell 12.00–15.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson vaikuseminutite koolitusel Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

13. mai

Kell 8.00–12.00 viib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

14. mai

Kell 12.00 toimub traditsiooniline valla uute kodanike lusikapidu. Info lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, tel 5919 9725.