2. nädal

Puhkused

21.12.2021–14.01.2022 viibib puhkusel vallasekretär Maris Kõrgmäe.

10. jaanuar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00 –11.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp STAR energiatoetuse koolitusel veebikeskkonnas. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 10.00–11.00 toimub valla haridusvaldkonna investeeringute arutelu vallamaja nõupidamiste ruumis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–12.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldajate koosolekul Zoom veebikeskkonnas. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 13.00–14.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–15.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson KOV haridusjuhtidele suunatud veebiseminaril „Alushariduse ja lapsehoiu seaduseelnõu tutvustamine". Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00 toimub vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info revisjonikomisjoni esimees Priit Dieves, tel 5880 2443.

11. jaanuar

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–17.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp koolitusel "Motiveeriva intervjueerimise põhioskused" Tabani puhketalus. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 14.00–15.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Rakke lasteaias. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

12. jaanuar

Kell 8.00–16.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp koolitusel "Motiveeriva intervjueerimise põhioskused" Tabani puhketalus. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.30–11.30 toimub valla kultuurielu arenguplaani arutelu vallamaja nõupidamiste ruumis. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 12.00–13.00 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, kultuurispetsialist Maire Haava, lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, meediaspetsialist Kristel Kitsing ja vallavanem Indrek Kesküla raamatukoguaasta raames üle-eestilisel ettelugemispäeval Väike-Maarja gümnaasiumis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

13. jaanuar

Kell 8.00–13.00 toimub toetuste menetleja Eve Hiietamme vastuvõtt Rakke raamatukogus. Info toetuste menetleja Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 15.45–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamise Kiltsi koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

14. jaanuar

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenuste koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 13.45-16.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Kiltsi koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.