22. nädal

Puhkused

28.05.-02.06.2019 viibib puhkusel vallasekretär Maris Kõrgmäe.

Esmaspäev, 27. mai

Sotsiaaltööspetsialist Eve Hiietamme vastuvõtu ei toimu.

Kell 8.30 toimub osakonnajuhatajate ja nõunike nõupidamine vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00 toimub Sotsiaalkindlustusameti ja vallavalitsuse esindajate kohtumine vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Ene Kinks, tel 329 5761.

Kell 13.00 toimub MTÜ Eesti Mõisakoolide juhatuse, MTÜ Eesti Mõisate Ühenduse ja Kultuuriministeeriumi esindajate kohtumine Tallinnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Teisipäev, 28. mai

Kell 9.00 toimub üldplaneeringu töögrupi nõupidamine vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 10.00 toimub spordi ja kultuuri valdkondade esindajate koosolek Väike-Maarja muuseumis. Info Ivika Aman, tel 5646 4093.

Kell 11.00 toimub Rahandusministeeriumi esindajate ja vallavalitsuse esindajate kohtumine vallamaja nõupidamiste ruumis Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.15 külastavad Väike-Maarja vallavalitsust Armeenia esindajad, et saada tagasisidet Vao varjupaigakeskusega seonduvast. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kolmapäev, 29. mai

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00 toimub AS-i Vireen rekonstrueerimisprojekti avamine. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00 toimub hajaasustuse programmi töörühma koosolek. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.00 toimub Lammasmäel turimisektori arutelu Lääne-Viru maakondlikust koostööst. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Neljapäev, 30 mai

Kell 10.00 toimub Rahandusministeeriumis Tallinnas Eesti maakondade arendustegevuste infopäev. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 17.00 toimub volikogu istung Väike-Maarja seltsimajas. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Reede, 31. mai

Kell 10.00 toimub VIROL-i üldkooslek Rakveres. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.30 toimub Rakke kultuurikeskuses noortekonverents „Hobist tulevikutööni". Info Aare Treial, tel 329 5757.

Kell 12.00 toimub AS Rakvere Haigla üldkoosolek. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 12.00 toimub MTÜ Rakvere Haigla üldkoosolek. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00 toimub Rakke kultuurikeskuses noortekonverentsi paneeldiskussioon. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Laupäev, 1. juuni

Kell 8.00 toimub Väike-Maarjas XXXII Pandivere päev Väike-Maarja seltsimaja taga staadionil ja keskväljakul. Info Ivika Aman, tel 5646 4093.

Ajakava:

Kell 8.00 on laadal ostmiseks välja pandud istikud ja taimed, riided ja vanavara.

Kell 10.00 päeva avamine, üles astuvad valla tantsu- ja laululapsed.

Kell 11.00 algab laste spordivõistlus, atraktsioonid.

Kell 13.00 rongkäik Väike-Maarja keskväljakule, esinevad Väike-Maarja pasunakoor, rahvatantsijad ja võimlejad.

Kell 14.30 ansambli "Curly Strings" kontsert.

Kell 22.00 tantsuõhtu Georgi pubis. Esinevad Irena ja Ivar Hansen, pääse 3 eurot.

 

Kultuurikava siit.