Õigusaktid

Üldised

Volikogu, valitsus

Valimised

Seni veel kehtivad endise Rakke valla õigusaktid

Rahandus, eelarve, vallavara

Tunnustamine

Keskkond

Ettevõtlus, majandus

Ehitus, planeerimine

Külaliikumine ja mittetulunduslik tegevus

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid

Haridus, huviharidus

Noorsootöö

Kultuur, sport

Kriisireguleerimine

Maakonna arengustrateegia