25.08.21

Olulised abi- ja infonumbrid

Kriisitelefon 1247

Hädaabinumber 112 – kiirabi, pääste, politsei

Perearsti nõuandetelefon – 1220

Haigekassa infotelefon – 16363

Sotsiaalkindlustusameti info - 16106

Mürgistusteabeliin - 16662

Lasteabi nõuandetelefon – 116 111

Tasuta usaldustelefon - 126 

Telia infotelefon - 123 

Eesti Energia rikked - 1343 

Eesti Energia klienditugi - 1545 

Elroni infotelefon - 616 0245 (tasuta ööpäevaringne) 

Maanteeinfo - 1510 

Liiklusregistri info - 620 1200 

Tehniline autoabi maanteel - 1888 

 

Soojamajandus

Väike-Maarja: Adven Eesti AS, Raul Rebane, 502 9312

Rakke: SW Energia OÜ, Juri Frorip, 553 4066

Triigi küla: Väike-Maarja Valla Kommunaal

 

Veevarustus

Pandivere Vesi OÜ

Operaator (Väike-Maarjas) - tel 514 2610

Operaator (Simunas) - tel 5559 2547

Operaator (Rakkes) - 5645 4988

Kogumiskaevude tühjendamine - tel 5884 4622

 

Teede hooldus

Valla teede hooldus

Riigiteede hooldus - Verston OÜ, piirkondlik teemeister Aivar Paluoja, tel 506 4115.

 

Jäätmejaamad

Väike-Maarja jäätmejaam (Tehno tn 5), kontakt 520 1656

Simuna jäätmejaam (Pargi tn 1), kontakt 520 1656

Rakke jäätmejaam (Mäe tänav 7b), kontakt 518 1169

 

Kalmistud

Väike-Maarja kalmistumeister Heili Talpsepp, tel 516 1809, e-post heili.talpsepp@v-maarja.ee

Simuna kalmistumeister Sirje Prual, tel 524 7944, e-post simuna.kalmistu@v-maarja.ee

Ao kalmistumeister Aili Uustalu, tel 524 6501, e-post aili.uustalu@v-maarja.ee

 

Väike-Maarja valla piirkonnapolitseinik

Margo Kukk, tel 529 4242; margo.kukk@politsei.ee

Väike-Maarja valla noorsoopolitseinik

Jaanika Künnapuu, tel 59190521; jaanika.kynnapuu@politsei.ee

Toimetaja: KRISTEL KITSING