Õpilasliinide graafikud

Simuna kooli transport 1. ja 2. septembril:

1. septembril kooli kl 9.00, tagasi kl 11.15 ja 12.00. 2. septembril tagasi kl 11.30 ja 12.15

Väike-Maarja ja Kiltsi koolides 1. september koolisõit graafikust kaks tundi hilisem ja kojusõit väljumisega kell 12.50. Alates 2.septembrist tavagraafik.

Sõiduvajadused täpsustuvad kooliaasta käivitumisel ja sellest tulenevalt võivad graafikud muutuda.

 Lisainfo: teedespetsialist Aivar Lainjärv, tel 515 0499.