27.05.19

Pandivere päev

 

PANDIVERE PÄEV 2019 AJAKAVA -> SIIN

XXXII Pandivere päeva ajakava:

***************************************************************************************************************

XXXI Pandivere päeva ajakava:

1. juunil
19.00 – Väike-Maarja seltsimajas ESIETENDUS!
"Homo Erectus ehk naiste vahetamine."
Väike-Maarja seltsimaja teatritrupp. Tragikomöödia kahes vaatuses.
Autor Juri Poljakov, lavastaja Erik Ruus.
Avatud kohvik.

2. juunil
Moto: JUURED ANNAVAD JÕU!
8.00 – laat
9.40 – meeleolumuusika pasunakoorilt
10.00 – peotule süütamine staadionil ja päeva avamine. Järgneb laste kontsert. Esinevad Popp Tipp – Popp Täpp lauluvõistluse parimad ja lasteaia laululapsed. 11.00 – kergejõustiku mitmevõistlus kuni 9-aastastele lastele
12.00-15.00 – Väike-Maarja valla kultuurikandjate ja ansambli VLÜ kontsert.
Päeva juhib Arlet Palmiste
Õhtul – tantsuõhtu Georgi söögitoas.
Info: Ivika Aman, tel 5646 4093

3. juunil
12.00 - võistkondlik orienteerumismäng Väike-Maarjas

XXXI Pandivere päeva RISTSÕNA
Lahenduslehe saab välja trükkida ja täita ning tagastada Pandivere päeval, 2. juunil kella 13.00-ks raamatulaadal (seltsimajas).
Ristsõna ilmub ka maikuu valla infolehes.

Ristsõna lahendusleht

Lahendus: Lurichi ausamba avamisel kõlanud üks Lurichi mõtteid.
Head nuputamist! 

***************************************************************************************************************

XXX Pandivere päevad
1.-3. juuni 2017
Moto "Meie jääme"

Ajakava   
Avatud koduõued
Laste kergejõustiku mitmevõistlus  
Raamatulaat
Mudelivõistlus
Orienteerumisvõistluse juhend
Tantsuõhtu Georgi söögitoas

XXX Pandivere päeva ristsõna
küsimused
vastuste leht (*.pdf)
vastuste leht (*.doc)

***************************************************************************************************************

XXIX Pandivare päevad
31. mai - 4. juuni 2016
Moto: Ühes paadis!

29. Pandivere päeva kokkuvõte   
Külakonverentsid Vorsti ja Sandimetsa külades
Kultuurilooline jalutuskäik 
Näitemänguõhtu
Kunstinäitus
Ristsõna
Kodukohvik
Mudelihall
Võistlused
Fotod I
Fotod II
Fotod III
Fotod IV
Fotod V 

***************************************************************************************************************

XXVIII Pandivere päevad
2.-6. juuni 2015
Moto: Väike-Maarja kõlab hästi!

28. Pandivere päevade kokkuvõte
Maakondlik puhkpilliorkestrite päev   
Kunstinäitus     
Laste mitmevõistlus  
Võistlus (VM)²
Ristsõna
Fotod I
Fotod II

***************************************************************************************************************

XXVII Pandivere päevad
27.-31. mai 2014
Moto: Olgem tulijaile majakaks!

Näitemänguõhtu
Lurichi kivi juures 
Kontserdid 
Georg Lurichi näitus
Laulu- ja tantsupidu
Külakonverentsid
Noortekeskus
Ristsõna
Fotod I
Fotod II 
Fotod III
Fotod IV 
Fotod V 
Fotod VI
Fotod VII

***************************************************************************************************************

XXVI Pandivere päevad
31. mai - 1. juuni 2013
Moto: Pärand on pärijate hoida! 

Külakonverentsid
Kontsert 
Naisekandmine
Kunstinäitus
Raamatulaat
Ristsõna
ETV saate "Lauluga maale!" salvestus 
Fotod I
Fotod II
Fotod III 
Fotod IV 
Fotod V
Fotod VI 

***************************************************************************************************************

XXV Pandivere päevad
29. mai - 2. juuni 2012
Moto: Seltsimaja - 100 aastat kultuuri kodu!

Avamine
Seltsimaja 100 ürituste algus
Külakonverentsid
Lemmikloomade näitus
Näitemäng
Naisekandmine
Hoidiste konkurss
Naisseltsi kohvik 
Kunstinäitus
Ristsõna
Fotod I  
Fotod II
Fotod III
Fotod IV 
Fotod V  

***************************************************************************************************************

Pandivere päevad - kodukandipäevad - said alguse rahvusliku aktiivsuse tõusu ajal 1988. aastal, kui Pandivere kõlas eestlaste suus kui sümbol - sümbol meie edasikestmisest meie oma maal. Siis olid Pandivere päevad  rahva iseolemise ja isetegemise märgiks. Nüüd aitavad need päevad säilitada kodukoha kultuuriloolist järjepidevust, pakuvad rahvale lustlikku meelt ja on aja jooksul kujunenud iga suve hakul toimuvaks paikkonna suurimaks pidustuseks. 

Pandivere päevade mõtte algataja oli tollane Väike-Maarja Keskkooli direktor Mati Lukas. Tema ümber koondus aktiivne toimkond, kes mõtles ise ja pani ka teisi mõtlema oma rahvuslikule kuuluvusele, oma kodule, oma juurtele, kodukandi loodushoiule ja kultuuriloole. Siinne rahvas võttis kodukandipäeva mõtte omaks ja sellest on ajapikku kujundatud traditsioon. 

Igal Pandivere päeval on olnud oma moto. Esimesel päeval oli selleks kodukohatunne, seda nii loodushoiu kui kultuuriloolisest seisukohast. Kodukandipäevi on pühendatud loodushoiule ja looduskaitsele, lastele ja vanuritele, siitkandi kuulsustele ja kultuuritegelastele, seltsidele, isetegevuslastele, peredele, sõprusele ja sõpradele, külaliikumisele ja mõisakultuurile. 2004. aasta Pandivere päeval tähistati 125 aasta möödumist väikemaarjalaste esimesest käigust üldlaulupeole 1879. aastal. 2005. aasta kodukandipäeva teema oli "Liikumise kaudu elurõõmuni!", 2006. aastal "Kultuurilugu on paljude lugude lugu", 2007. aastal "Pandivere päev on meie kodukandipäev", 2008. aastal tähistati 135 aasta möödumist Väike-Maarja kihelkonnakooli asutamisest, 2009. aastal oli teemaks "Hoiame vana ja loome uut!", 2010. aastal: "Külad kaasa!", 2011. aastal: "Vaimu ja väega".

Kuni 2011. aastani algasid Pandivere päevad osalejate rongkäiguga, pärast seda on peotule süütamine toimunud kirikus. Kodukandipäevi liidavad tervikuks arvukate isetegevusrühmade kontserdid. Lisaks on toimunud igale eale palju muud huvipakkuvat: 
1) vallavolikogu ja -valitsuse kohtumine vallarahvaga; 
2) laat; 
3) mitmesugused võistlused lastele ja täiskasvanutele; 
4) asfaldijoonistuste võistlus; 
5) näitused; 
5) kohvikud; 
7) tantsuõhtu; 
8) hobusõidud lastele jne. 

Alates viiendast Pandivere päevast lahendatakse kohalikel ainetel koostatud võtmemõistatusi ja ristsõnu. Sageli on päevade kavas olnud midagi erilist: kiikingu demonstratsioon, vana tuletõrjetehnika esitlus, lennumasin, sepad, korvipunujad, näomaalingute tegija, puššpallivõistlused, Otto-Triin, teised huvitavad külalised jne. 

2001. aastal hakkas Pandivere päevade korraldustoimkond läbi viima külakonverentse, kus heidetakse tagasipilk küla ajaloole ja elu-olu kujunemisele ning arutletakse koos valla juhtkonnaga edasiste arenguvõimaluste üle. Esimesed kokkusaamised toimusid Triigi ja Nõmme külas. 2002. aastal käidi Pandiveres ja Raigus, 2003. aastal Koonus ja Vaos, 2004. aastal Eipris ja Pikeveres, 2005. aastal Liivakülas ja Avispeal, 2006. aastal Kännukülas ja Kärus, 2007. aastal Kurtnal-Nadalamas-Kärsal-Võiveres ja Ärinal, 2008. aastal Varangul ja Avandusel, 2009. aastal Hirlas ja Müürikul, 2010. aastal Aburi ja Määri, 2011. aastal Ebavere ja Raeküla, 2012. aastal Aavere ja Orguse, 2013. aastal Imukvere ja Äntu, 2014. aastal Võivere ja Pudivere, 2015. aastal Uuemõisa ja Rastla külades. 2016. aastal sai Vorsti ja Sandimetsa küladega valla 34 külale ring peale. 

Mitmetel Pandivere päevadel on etendatud kodukoha-ainelisi näitemänge. 2002. aasta Pandivere päevad tipnesid Ellu Moisa ja Ene-Riina Ruubeli koostatud suurejoonelise kohalikku ainest käsitleva näitemänguga "Pildikesi parnassiaegsest Väike-Maarjast" mis põhineb Jakob Liivi mälestustel (lavastaja Heli-Liivia Komp). 2003. aasta Pandivere päevade ajal etendati Vao tornlinnuse esisel Jakob Liivi ja Ene-Riina Ruubeli keskaega kajastavat kurbloolist näitemängu "Ordumeister" (lavastaja Heli-Liivia Komp). 2004. aasta Pandivere päeval etendus Ene-Riina Ruubeli Jakob Kõrva päeviku põhjal koostatud "Ühe koolmeistri tööleasumise lugu" (lavastaja Heli-Liivia Komp), 2006. aastal etendus Jakob Liivi pargis näitemäng "Armastus Väike-Maarja vastu" (lavastaja Heli-Liivia Komp), 2008. aastal kohtusid Väike-Maarja gümnaasiumi noormeeste vahendusel siinse rahvaga endised kihelkonnakooli õpilased Tuudur Vettik, Anton Hansen Tammsaare ning Varangul elanud Eduard Wiiralt. 2009. aastal kehastusid Pandivere päeva juhid siinseteks olulisteks ajaloolisteks isikuteks: jõumees Georg Lurichiks ja admiral Adam Johann von Krusensterniks ning nende kaudu põimus ümbruskonna rikkalik kultuurilugu tihedalt tänapäeva tegemistega.

Tihti on Pandivere päevadel osalenud ka külalised ja külalisesinejad meie sõprusvaldadest Hausjärvilt ja Sonkajärvilt (Soome), Tommerupist (Taani), Sirdalist (Norra) ja Kaarmalt (Saaremaa). 

XV Pandivere päevade aegu 2002. aastal viidi Väike-Maarjas läbi rahvusvaheline konverents teemal "Laps maailmas ja maailm lapses", kus ettekannetega astusid Väike-Maarja esinejate kõrval üles ka sõprusvaldade esindajad Hausjärvilt, Sonkajärvilt ja Tommerupist. 

2004. aasta Pandivere päev lõppes ETV saate "Laulge kaasa!" avaliku lindistusega Väike-Maarja rahvamaja kõrval olevas pargis. 2005. aastal liideti Pandivere päevaga Eesti naisekandmise esivõistlused. 

2007. aastal tähistati XX Pandivere päevi ja peeti Eesti X esivõistlusi naisekandmises.

2010. aastal oli päevade motoks "Külad kaasa!". Pea pooled valla külad lõid aktiivselt kaasa küladevahelistel võistlustel ja ilmestasid pidupäevarongkäiku.  

2011. aasta Pandivere päevad, mille motoks oli "Vaimu ja väega", tipnesid üle pika aja Väike-Maarja laulu- ja tantsupeoga. Pidupäevarongkäik viis laulu- ja tantsupeol osalejad Jakob Liivi pargist Ebaverre.  

Toimetaja: KRISTEL KITSING