19.05.23

Pandivere päev

Tänavuse Pandivere päeva tunnuslause on SILLAD KODUVÄRAVASSE, mis on ajendatud XIII noorte laulu- ja tantsupeost.

Juhtmõte maalib looduspildi koduvallast ja selle armastamisest.

Pandivere päev loob ja väärtustab sildu laste ja vanemate ning kodukoha vahel. See on päev, mil tuntakse rõõmu kokkusaamisest, tantsimisest, pillimängust ja laulmisest.

KAVA

1. juunil

Kell 15 retk "Kodukandi suurkujud" Rakke piirkonnas.
Külastame mälestuskive marsruudil Rakke – Ao – Piibe – Mõisamaa – Käru.
Piknik Käru seltsimajas. Buss väljub Rakke raamatukogu juurest kell 15. Võib liituda ka oma autoga.
Täpsem info Rakke raamatukogu tel 329 1266 ja MTÜ Südameasi 521 9084.

2. juunil

Kell 19 Simuna rahvamajas Simuna vabatahtliku tuletõrje seltsi näiteringi Vesi Peale esietendus Toivo Tootseni "Juubelikink".

3. juunil Väike-Maarjas

9–15 laat (Tamme tn, muuseumi esine plats, tiikide ümbrus)

9.45 tule süütamine kirikus

10.00 päeva avamine (vallavanem avab päeva, esinevad solistid)
10.30 Simuna kapell, vahepeal laadajuttu
11.00 staadioni avamine
11.30 laste kergejõustiku mitmevõistlus (10.15 registreerimine)

11.30 idamaised tantsud
12.00 Eesti aiaajaloo uurija ja vabaõhumuuseumi aiakuraator Anneli Banner esineb muuseumis ettekandega "Esivanemate aiad". Järgneb näituse avamine         

         kapell Sirili, vahepeal laadajuttu
13.00 ristsõna auhindade loosimine (vastused muuseumisse hiljemalt kell 12)

13.30 rongkäik

14.00 valla kultuurikandjate kontsert keskväljakul (pasunakoor, mudilaskoor, rahvatantsijad)

15.30 Väike-Maarja seltsimaja näiteringi etendus seltsimajas Oskar Lutsu ühevaatuseline naljamäng "Pärijad"

20.00 tantsuõhtu seltsimajas. Esineb ansambel Veelkord, pilet 5 eurot. Avatud baar.

Huvitavat kogu perele

Liivi pargis

10–15 lasteala
batuudid, näomaalingud, liiklusteemaline õpituba
lemmikloomade näitus
mudelihall õuealal
ponisõit 5 eurot

Tiikide ääres
10–15 Simuna vabatahtliku tuletõrje seltsi päästealane ennetustegevus
11–15 SUP-lauad tiigil
12–14 Aasukalda maa- ja merepäästealane õpituba tiigil

3. juunil kell 8–16 on Tamme tn kuni lillepoeni suletud!

Staadionil

10.15 registreerimine laste kergejõustiku mitmevõistlusele

Alad: vormelijooks (kõigile), kaugushüpe (kõigile), süstikjooks (kõigile) pehme oda vise (kõigile), ristikeks (2014–2017)

11.00 staadioni pidulik avamine, sõnavõtud

          Külas Gerd Kanter ja Raul Rebane 

11.30 laste kergejõustiku mitmevõistluse alade algus

12.45 võistluse autasustamine

Meeleolu loovad esteetika- ja tantsukooli tüdrukud ning Väike-Maarja pasunakoor

Lapsi lõbustavad Kärts ja Mürts

Tule ajaloolise hetke tunnistajaks!

 Pandivere laada kirbukas! Tee oma mittevajalikud asjad rahaks! Kohatasu ainult 5 eurot. Registreeri tel 5302 4437 või seltsimaja@v-maarja.ee

***************************************************************************************************************

Pandivere päevad - kodukandipäevad - said alguse rahvusliku aktiivsuse tõusu ajal 1988. aastal, kui Pandivere kõlas eestlaste suus kui sümbol - sümbol meie edasikestmisest meie oma maal. Siis olid Pandivere päevad  rahva iseolemise ja isetegemise märgiks. Nüüd aitavad need päevad säilitada kodukoha kultuuriloolist järjepidevust, pakuvad rahvale lustlikku meelt ja on aja jooksul kujunenud iga suve hakul toimuvaks paikkonna suurimaks pidustuseks. 

Pandivere päevade mõtte algataja oli tollane Väike-Maarja Keskkooli direktor Mati Lukas. Tema ümber koondus aktiivne toimkond, kes mõtles ise ja pani ka teisi mõtlema oma rahvuslikule kuuluvusele, oma kodule, oma juurtele, kodukandi loodushoiule ja kultuuriloole. Siinne rahvas võttis kodukandipäeva mõtte omaks ja sellest on ajapikku kujundatud traditsioon. 

Igal Pandivere päeval on olnud oma moto. Esimesel päeval oli selleks kodukohatunne, seda nii loodushoiu kui kultuuriloolisest seisukohast. Kodukandipäevi on pühendatud loodushoiule ja looduskaitsele, lastele ja vanuritele, siitkandi kuulsustele ja kultuuritegelastele, seltsidele, isetegevuslastele, peredele, sõprusele ja sõpradele, külaliikumisele ja mõisakultuurile. 2004. aasta Pandivere päeval tähistati 125 aasta möödumist väikemaarjalaste esimesest käigust üldlaulupeole 1879. aastal. 2005. aasta kodukandipäeva teema oli "Liikumise kaudu elurõõmuni!", 2006. aastal "Kultuurilugu on paljude lugude lugu", 2007. aastal "Pandivere päev on meie kodukandipäev", 2008. aastal tähistati 135 aasta möödumist Väike-Maarja kihelkonnakooli asutamisest, 2009. aastal oli teemaks "Hoiame vana ja loome uut!", 2010. aastal: "Külad kaasa!", 2011. aastal: "Vaimu ja väega".

Kuni 2011. aastani algasid Pandivere päevad osalejate rongkäiguga, pärast seda on peotule süütamine toimunud kirikus. Kodukandipäevi liidavad tervikuks arvukate isetegevusrühmade kontserdid. Lisaks on toimunud igale eale palju muud huvipakkuvat: 
1) vallavolikogu ja -valitsuse kohtumine vallarahvaga; 
2) laat; 
3) mitmesugused võistlused lastele ja täiskasvanutele; 
4) asfaldijoonistuste võistlus; 
5) näitused; 
5) kohvikud; 
7) tantsuõhtu; 
8) hobusõidud lastele jne. 

Alates viiendast Pandivere päevast lahendatakse kohalikel ainetel koostatud võtmemõistatusi ja ristsõnu. Sageli on päevade kavas olnud midagi erilist: kiikingu demonstratsioon, vana tuletõrjetehnika esitlus, lennumasin, sepad, korvipunujad, näomaalingute tegija, puššpallivõistlused, Otto-Triin, teised huvitavad külalised jne. 

2001. aastal hakkas Pandivere päevade korraldustoimkond läbi viima külakonverentse, kus heidetakse tagasipilk küla ajaloole ja elu-olu kujunemisele ning arutletakse koos valla juhtkonnaga edasiste arenguvõimaluste üle. Esimesed kokkusaamised toimusid Triigi ja Nõmme külas. 2002. aastal käidi Pandiveres ja Raigus, 2003. aastal Koonus ja Vaos, 2004. aastal Eipris ja Pikeveres, 2005. aastal Liivakülas ja Avispeal, 2006. aastal Kännukülas ja Kärus, 2007. aastal Kurtnal-Nadalamas-Kärsal-Võiveres ja Ärinal, 2008. aastal Varangul ja Avandusel, 2009. aastal Hirlas ja Müürikul, 2010. aastal Aburi ja Määri, 2011. aastal Ebavere ja Raeküla, 2012. aastal Aavere ja Orguse, 2013. aastal Imukvere ja Äntu, 2014. aastal Võivere ja Pudivere, 2015. aastal Uuemõisa ja Rastla külades. 2016. aastal sai Vorsti ja Sandimetsa küladega valla 34 külale ring peale. 

Mitmetel Pandivere päevadel on etendatud kodukoha-ainelisi näitemänge. 2002. aasta Pandivere päevad tipnesid Ellu Moisa ja Ene-Riina Ruubeli koostatud suurejoonelise kohalikku ainest käsitleva näitemänguga "Pildikesi parnassiaegsest Väike-Maarjast" mis põhineb Jakob Liivi mälestustel (lavastaja Heli-Liivia Komp). 2003. aasta Pandivere päevade ajal etendati Vao tornlinnuse esisel Jakob Liivi ja Ene-Riina Ruubeli keskaega kajastavat kurbloolist näitemängu "Ordumeister" (lavastaja Heli-Liivia Komp). 2004. aasta Pandivere päeval etendus Ene-Riina Ruubeli Jakob Kõrva päeviku põhjal koostatud "Ühe koolmeistri tööleasumise lugu" (lavastaja Heli-Liivia Komp), 2006. aastal etendus Jakob Liivi pargis näitemäng "Armastus Väike-Maarja vastu" (lavastaja Heli-Liivia Komp), 2008. aastal kohtusid Väike-Maarja gümnaasiumi noormeeste vahendusel siinse rahvaga endised kihelkonnakooli õpilased Tuudur Vettik, Anton Hansen Tammsaare ning Varangul elanud Eduard Wiiralt. 2009. aastal kehastusid Pandivere päeva juhid siinseteks olulisteks ajaloolisteks isikuteks: jõumees Georg Lurichiks ja admiral Adam Johann von Krusensterniks ning nende kaudu põimus ümbruskonna rikkalik kultuurilugu tihedalt tänapäeva tegemistega.

Tihti on Pandivere päevadel osalenud ka külalised ja külalisesinejad meie sõprusvaldadest Hausjärvilt ja Sonkajärvilt (Soome), Tommerupist (Taani), Sirdalist (Norra) ja Kaarmalt (Saaremaa). 

XV Pandivere päevade aegu 2002. aastal viidi Väike-Maarjas läbi rahvusvaheline konverents teemal "Laps maailmas ja maailm lapses", kus ettekannetega astusid Väike-Maarja esinejate kõrval üles ka sõprusvaldade esindajad Hausjärvilt, Sonkajärvilt ja Tommerupist. 

2004. aasta Pandivere päev lõppes ETV saate "Laulge kaasa!" avaliku lindistusega Väike-Maarja rahvamaja kõrval olevas pargis. 2005. aastal liideti Pandivere päevaga Eesti naisekandmise esivõistlused. 

2007. aastal tähistati XX Pandivere päevi ja peeti Eesti X esivõistlusi naisekandmises.

2010. aastal oli päevade motoks "Külad kaasa!". Pea pooled valla külad lõid aktiivselt kaasa küladevahelistel võistlustel ja ilmestasid pidupäevarongkäiku.  

2011. aasta Pandivere päevad, mille motoks oli "Vaimu ja väega", tipnesid üle pika aja Väike-Maarja laulu- ja tantsupeoga. Pidupäevarongkäik viis laulu- ja tantsupeol osalejad Jakob Liivi pargist Ebaverre.  

Toimetaja: KRISTEL KITSING