Sotsiaaltoetused

Väike-Maarja valla sotsiaaltoetused 


Sotsiaaltoetuste määrad:
       • Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine  

Sünnitoetust makstakse kahes osas alljärgnevalt:
I osa – 50% sünnitoetuse määrast makstakse vanemale pärast lapse sünni registreerimist;
II osa – 50% sünnitoetuse määrast makstakse lapse aastaseks saamisel eeldusel, et mõlema vanema ja lapse või lapsega koos elava ema elukoht on alates lapse sünni registreerimisest olnud 12 kuud järjest rahvastikuregistri järgi Väike-Maarja vald.
Sünnitoetuse saamiseks peab vanem esitama vallavalitsusele sellekohase avalduse. 

Juubelitoetust makstakse isikule tema 80.; 85.; 90. ja iga järgmise sünnipäeva puhul.     

Omavalitsusele esitatavate dokumentide vormid