13.09.23

Vaimu ja väega Väike-Maarja vald

Väike-Maarja vald asub Lääne-Virumaa lõunaosas, Pandivere kõrgustikul ja Endla looduskaitseala kirdepiiril ning piirneb Vinni, Jõgeva, Järva ja Tapa vallaga. 

Väike-Maarjast 3 km lääne poole jääb 100 m laiune Vao ürgorg, mida palistab küngaste ja ooside ahelik. Selle kõrgeimaks kohaks on Ebavere mägi (146 m). Vallas asuvad Pandivere kõrgustiku kõrgeim tipp – Emumägi (166 m), Äntu järved, Mäiste järv, Kaanjärv, Tammiku järved, paisjärved ja karjäärijärved, Punamägi – muinaseestlaste linnus Agelinde, Rakke linnamägi ja Varangu allikad. Valda läbivad Põltsamaa ja Pedja jõed. 

Geoloogiliselt jääb Väike-Maarja Pandivere kõrgustiku võlvi keskele ja selle aluspõhi on Tamsalu paekivi lade. Simuna ja endise Avanduse valla alad asuvad Pandivere kõrgustiku ja Alutaguse maastikurajoonis.  Rakke ja endise Rakke valla alad asuvad Pandivere kõrgustiku lõunapiiril ja osaliselt Endla nõos. 

Valla territooriumil asuvad Äntu, Ebavere ja Emumäe maastikukaitsealad, Varangu looduskaitseala, Haavakannu, Ilmandu, Jäola, Seljamäe ja Tammelehe hoiualad ning mitmed kaitsealused pargid, põlispuud ja looduse üksikobjektid. 

Suur osa vallast jääb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikule alale, kus põhjavesi on õhukese pinnakatte ja karstide tõttu reostuse eest looduslikult kaitsmata või nõrgalt kaitstud ning inimmõjule tundlik. Maavaradest leidub valla territooriumil lubjakivi, liiva, kruusa ja turvast.

Valla põhjaosa on lainja pinnamoega ja siin asuvad ühed Eesti viljakamad põllumaad. Lõunaosa on metsade- ja sooderohke ning ulatub Pedja jõe ülemjooksu madalikule. Pandivere kõrgustiku keskosa on Eesti suurim põhjavee moodustumisala. 

Väike-Maarja vald moodustati endise Väike-Maarja külanõukogu aladele 1991. aasta detsembris ja selle territoorium peaaegu kattus endise Vao valla omaga. Valda kuuluvad Aavere, Pikevere, Varangu, Raigu ja Pudivere küla, Tamsalu valda jäid Põdrangu, Metskaevu, Sauevälja ja Loksa külad. 

Pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi 2005. aasta oktoobris ühinesid Väike-Maarja ja Avanduse vald Väike-Maarja vallaks. 2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga Rakke vald. 

Juba muistsetest aegadest peale on Pandivere kõrgustiku viljakatel maadel tegeldud põlluharimise ja karjakasvatusega. 1913. aastal oli Vao vallas 13 mõisat ja 425 talu ning 1939. aastal 840 talu.

Piirkonna tähtsamateks majandusharudeks on põllumajanduslik tootmine, kaubandus, teenindus, transport, ehitus, töötlev- ja puidutööstus, Rakke piirkonnas lubjakivi tootmine. Majanduselu edendamiseks on paikkond avatud ka väljastpoolt tulevatele investeeringutele.

Valla suurus on 682,43 km² (68243 ha), elanikke on 1. jaanuar 2023 aasta seisuga 5679.

Väike-Maarja valla rahvastiku muutumine 

 

Elanike arv 01.01.2022

Elanike arv 01.01.2023

 
 

Aavere küla

25

23

 

 Aburi küla

61

63

 

 Ao küla

50

47

 

Avanduse küla

82

81

 

Avispea küla

116

115

 

Ebavere küla

135

127

 

Edru küla

24

22

 

Eipri küla

95

80

 

Emumäe küla

24

24

 

 Hirla küla

45

46

 

Imukvere küla

13

14

 

Jäätma küla

1

1

 

Kaavere küla

7

7

 

Kadiküla

1

2

 

 Kamariku küla

4

3

 

 Kellamäe küla

8

3

 

 Kiltsi alevik

189

183

 

Koila küla

16

15

 

Koluvere küla

5

5

 

Koonu küla

75

70

 

 Kurtna küla

25

24

 

Kõpsta küla

12

12

 

Kännuküla

56

53

 

Kärsa küla

14

13

 

Käru küla

73

68

 

Lahu küla

7

7

 

 Lammasküla

28

22

 

Lasinurme küla

40

45

 

Liigvalla küla

75

74

 

Liivaküla

88

84

 

 Mõisamaa küla

25

21

 

Mäiste küla

9

7

 

Määri küla

63

64

 

Müüriku küla

59

62

 

Nadalama küla

19

22

 

Nõmme küla

15

14

 

Nõmmküla

27

28

 

 Olju küla

5

5

 

 Orguse küla

30

32

 

Pandivere küla

100

106

 

Piibe küla

50

51

 

Pikevere küla

66

59

 

Pudivere küla

31

30

 

Raeküla

25

23

 

 Raigu küla

22

27

 

 Rakke alevik

846

883

 

 Rastla küla

43

39

 

Räitsvere küla

17

16

 

 Salla küla

85

86

 

Sandimetsa küla

10

10

 

Simuna alevik

410

397

 

Sootaguse küla

11

7

 

Suure-Rakke küla

44

42

 

 Tammiku küla

42

40

 

Triigi küla

246

239

 

Uuemõisa küla

22

21

 

Vao küla

307

314

 

Varangu küla

18

20

 

 Vorsti küla

20

19

 

 Võivere küla

43

42

 

Väike-Maarja alevik

1478

1488

 

Väike-Rakke küla

8

8

 

 Väike-Tammiku küla

11

11

 

 Äntu küla

49

48

 

 Ärina küla

49

55

 

Väike-Maarja vald

5

10

 

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING