Roheline marker kaardil tähendab, et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud. Punane marker tähendab, et probleem on käsitlemata.*

Samasugune rakendus on loodud ka nutitelefonidele, loe lisa http://kov.riik.ee/annateada.