7.01.20

Vabaühendused

Seisuga 01.01.2020

Nr

Nimi

Aadress

1.

A. J. von Krusensterni nimeline mittetulundusühing

Liivaküla, Kiltsi mõis

2.

Avanduse Küla Selts

Avanduse küla, Olli

3. 

Civitanklubi Rakke

Rakke alevik, F. R. Faehlmanni tee 18

4.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Avispea Vabakogudus

Avispea küla, Kiriku

5.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakke Kogudus

Rakke alevik, Oru tn 6-2

6.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Simuna Siimona ja Juuda Kogudus

Simuna alevik, Allika tn 3

7.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Väike-Maarja Kogudus

Väike-Maarja alevik, Tamme tn 4

8.

Eipri Külaselts

Eipri küla, Paemurru

9.

Garaažiühistu Mutionu  

Väike-Maarja alevik, Lõuna tn 11-15

10.

Garaažiühistu PRIIMA 1

Väike-Maarja alevik, Tamme tn 5a-11

11.

Jahindusühistu GUN&SHOT

Ebavere küla, Masuudihoidla

12.

Jahiühistu Pistrik

Triigi küla

13.

Kiltsi Jahiselts

Raigu küla, Pargi

14.

Korvpalliklubi Lurich

Väike-Maarja alevik, Põhja tn 13a-12

15.

Käru Küla Selts

Käru küla, Rahvamaja

16.

LIIVAKÜLA KÜLA SELTS

Liivaküla

17.

Lääne-Virumaa Tarbijakaitse Ühing

Väike-Maarja alevik, Säde tn 1-10

18.

Mittetulundusühing AlderCone

Kännuküla, Kiviloo

19.

Mittetulundusühing Avispea

Avispea küla, Kiriku

20.

Mittetulundusühing AVMOTORS

Müüriku küla, Tamme

21.

Mittetulundusühing Ebavere Tervisespordikeskus

Ebavere küla

22.

Mittetulundusühing Emumäe

Emumäe küla, Pargi

23.

Mittetulundusühing Emumäe Arenduskeskus

Lasinurme küla, Vahemetsa

24.

Mittetulundusühing Kodukülad

Kõpsta küla, Lahu kool

25.

Mittetulundusühing Marit Sirgmets  

Simuna alevik, Uus tn 13

26.

Mittetulundusühing MEIE KILTSI

Kiltsi alevik, Turu tn 13

27. 

Mittetulundusühing Määri Küla  

Määri küla, Metsanurga

28.

Mittetulundusühing MX-Arena

Vorsti küla, Ansumardi

29.

Mittetulundusühing Nelikand

Kurtna küla, Seltsimaja

30.

Mittetulundusühing Rallistar

Simuna alevik, Raja tn 9

31.

Mittetulundusühing Salla Seltsimaja  

Salla küla

32.

Mittetulundusühing Simuna Jahtkond

Simuna alevik, Allee tn 9-21

33.

Mittetulundusühing Sinu Tervis

Väike-Maarja alevik, Ravi tn 1

34.

Mittetulundusühing Südameasi

Rakke alevik, Aia tn 8

35. 

Mittetulundusühing Tammiku Elulaadi Keskus

Rakke alevik, F. R. Faehlmanni tee 18

36. 

Mittetulundusühing Trianglituba

Pandivere küla, Marja

37. 

Mittetulundusühing Triigi Mõis

Triigi küla, Mesitaru-8

38. 

Mittetulundusühing Tõrvaaugu talu Selts

Kaavere küla, Tõrvaaugu

39.

Mittetulundusühing Virumaa Ratsasport  

Väike-Maarja alevik, Ehitajate tee 1

40. 

Mittetulundusühing Võivere Tuuleveski

Võivere küla, Tuuliku

41. 

Mittetulundusühing Võnnusvere OK

Avispea küla, Liivaoja

42. 

Mittetulundusühing Väike-Maarja Pasunakoor

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 2

43.

MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus

Väike-Maarja alevik, Renneoru tn 4

44.

MTÜ Hetkes

Orguse küla, Suvila

45.

MTÜ Kotli Maja

Väike-Maarja alevik, Pik tn 20

46.  

MTÜ Maarjakelluke

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 1

47.  

MTÜ mustMokad

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 24-7

48.

MTÜ Rakke Robootikud

Rakke alevik, F. R. Faehlmanni tee 46

49.

MTÜ Simuna Tuli

Simuna alevik, Raja tn 7

50.

MTÜ SIRILI

Väike-Maarja alevik, Lõuna tn 10

51.

MTÜ Trapsik

Käru küla, Kivi

52.

MTÜ Väike-Maarja LaSK

Väike-Maarja alevik, Ravi tn 4-18

53.

MTÜ Väike-Maarja Mudelihall

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 4

54. 

MTÜ Ülistus

Rakke alevik, Oru tn 1-4

55. 

Parem Vao MTÜ

Vao küla, Mõisa/1

56. 

Pargiveere Kultuurisõprade Selts

Simuna alevik, Pargi tn 11-9

57.

Pudivere Küla Selts (Likvideerimisel)

Pudivere küla

58. 

RAKKE JAHISELTS

Rakke alevik, Lõuna tn 5

59. 

Rakke Kalaspordiklubi

Ao küla

60.

RAKKE VALLA HARIDUSE SELTS  

Rakke alevik, F. R. Faehlmanni tee 26

61. 

RK Ebavere Suusaklubi

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 7

62.

Salla Mõisa Selts

Salla küla

63. 

Simuna Muinsuskaitse Selts

Simuna alevik, Lai tn 5

64.

SIMUNA NAISTEKLUBI  

Simuna alevik, Lai tn 5

65. 

Simuna Spordiklubi

Simuna alevik, Lai tn 11

66.

Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts

Simuna alevik, Pargi tn 2

67.

Spordiklubi Rakke

Rakke alevik, Simuna tee 10

68.

Tantsuselts Tarapita

Väike-Maarja alevik, Aia tn 10a

69.

Vabaaja Selts Toredad Teod

Simuna alevik, Turu põik 1

70. 

Vao kogukonna MTÜ  

Vao küla, Talli

71. 

Vao Ratsaklubi

Vao küla, Pargi tn 7

72. 

Viru Ratsu MTÜ

Väike-Maarja alevik, Ehitajate tee 1

73. 

Viru-Lemmu Metsaselts

Rakke alevik, Simuna tee 10

74. 

Väike-Maarja Gümnaasiumi Vilistlaskogu

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 1

75. 

Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 3

76.

Väike-Maarja Muusikaselts

Ebavere küla, Kruusiaugu

77.

VÄIKE-MAARJA NAISSELTS

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 3

78. 

Väike-Maarja Põllumeeste Selts

Väike-Maarja alevik, Pik tn 2

79.

Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

Väike-Maarja alevik, Pikk tn 16

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING