Väike-Maarja hooldekodu

Aadress:
Ravi 1
Väike-Maarja

Kontakt:
Sotsiaaltöötaja tel: 510 3585 (24/7)

Juhataja tel: 326 1345; 501 6825 (E-R 8.00 -16.00)

E-post: hooldekodu@v-maarja.ee

Hooldekodus pakutavad teenused:

 • ööpäevaringne hooldus
 • esmatasandi meditsiiniabi
 • majasisene toitlustus
 • sotsiaaltöötaja teenus
 • puhtad eluruumid
 • vaba aja sisustamine
 • toetav teenus eakatele, puuetega ja sotsiaalset abi vajavatele isikutele
  • toitlustamine
  • pesupesemine
  • pesemisvõimalus

Ööpäevaringsel  hooldusel on 67 eakat või puudega inimest. Hooldekodus on 1–2 ja 3-kohalised toad.

Eakate heaolu eest kannavad hoolt, juhataja, sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendajad, hooldajad, kokad, meditsiini õed, perenaine, puhastusteenindajad ja laohoidja.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus    
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu alates 1. november 2022  
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.pdf)   
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.rtf)