Väike-Maarja hooldekodu

Aadress:
Ravi 1
Väike-Maarja

Kontakt:
Sotsiaaltöötaja tel: 510 3585 (24/7)

Juhataja tel: 326 1345; 501 6825 (E-R 8.00 -16.00)

E-post: hooldekodu@v-maarja.ee

Hooldekodus pakutavad teenused:

 • ööpäevaringne hooldus;
 • esmatasandi meditsiiniabi;
 • majasisene toitlustus;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • puhtad eluruumid;
 • vaba aja sisustamine;
 • toetav teenus eakatele, puuetega ja sotsiaalset abi vajavatele isikutele;
  • toitlustamine;
  • pesupesemine;
  • pesemisvõimalus;

Ööpäevaringsel  hooldusel on 67 eakat või puudega inimest. Hooldekodus on 1–2 ja 3-kohalised toad.

Eakate heaolu eest kannavad hoolt, juhataja, sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendajad, hooldajad, kokad, meditsiini õed, perenaine, puhastusteenindajad ja laohoidja.

Külastamine

Eakate külastamine toimub esmaspäevast pühapäevani. Vajalik on etteregistreerimine vähemalt üks päev enne külastust telefonil 510 3585.

Külastused E–P kell 9.30–12.00; kell 13.30–15.30 ja kell 16–18.

Kohatasu kulude osakaalud alates 01.07.2023 hooldatavale on järgmised:

Kululiik Keskmine summa 1 klient kalendrikuus (eur)
Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõu-; tööriietuse ja isikukaitsevahendite; tervisekontrolli ja vaktsineerimise ning koolituse kulud 397
Muud majutus- ja toitlustuskulud ning teenuse osutamisega seotud kulud (sh. muu personali, meditsiini, administreerimise kulud) 524