Sündmuste kalender - 04-05-2017


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Tänased üritused
*Näitused
*Jumalateenistused
Nädala eelinfo
26. nädal
25. nädal
Ametlikud teated
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

04-05-2017

04-05-2017 toimuvad üritused

-üritus-:*Näitused
-aeg-:21.04.2017 -kuni- 31.05.2017
-lisainfo-:*Väike-Maarja seltsimajas:
- Kadi Rindbergi loodusfotode näitus;
-
Ahto Jaska (maaliv militarist) õlimaalide näitus.
Mõlemad näitused on avatud kuni 1. juunini.
Info: seltsimaja tel 326 1837, 5302 4437

*Näitus Raamatuseljaluule
Väike-Maarja raamatukogus on avatud raamatuseljaluule näitus - raamatuselgade pealkirjadest moodustatud luuletused. Näituse autorid on Võsu kooli 3.-9. klasside õpilased ja õpetajad. 
Info: Irma Raatma, tel 325 5034

*Eve Tiigimäe maalide näitus
Vallamaja II korrusel saab vaadata õpetaja Maie Lepiku kunstiringi liikme Eve Tiigimäe maalinäitust.

04-05-2017 lisatud uudised

-uudis-:Arenguseminaril alustati arengukava uuendamist aastateks 2018-2021
-lisatud-:04.05.2017, 15:38
-sisu-:Arengukava menetlemise korra kohaselt viiakse igal aastal hiljemalt 30. aprilliks läbi arenguseminar arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamiseks. Arenguseminaril annab vallavalitsus ülevaate arengukava ja eelarvestrateegia seirest ning planeeritavatest investeeringutest, vaadatakse üle ja lepitakse kokku valla arengu eesmärgid ja tegevused nende eesmärkide täitmiseks ning moodustatakse tegevuste ja investeeringute olulisuse alusel järjestus uueks eelarvestrateegia perioodiks. Arenguseminarist võtavad osa volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid, hallatavate asutuste juhid ning teised isikud volikogu esimehe otsusel.

Väike-Maarja valla arenguseminar toimus reedel 28. aprillil 2017 Kurtna külamajas. Viiekümnest kutsutust jõudis kohale kolmkümmend tublit ja toredat inimest, kes kõik osalesid aktiivselt grupiaruteludes, et anda sisendit Väike-Maarja valla kehtiva 2017-2020 arengukava tegevuskava uuendamiseks perioodile 2018-2021.

Esimeses aruteluringis kogunesid iga valdkonna laua ümber need, kellele see valdkond kõige südamelähedasem. Foto: Ene Preem

Grupiaruteludes vaatasime üheskoos eesmärke ja tegevusi nii valdkondade kui piirkondade „mätta“ otsast ning arutasime, milliseid eesmärke ja tegevusi peab sisaldama Väike-Maarja valla 2018-2021 arengukava tegevuskava. Arenguseminari ühiste arutelude paremaks kokku- ja lahtisõlmimiseks tegid meiega koostööd Kristiina Püttsepp ja Merit Lage, kes aitasid arenguseminari ette valmistada ja ka eest vedada.

Päeva alustasime aruteluga sellest, mille üle arenguseminari osalejad Väike-Maarja vallas uhked on. Märksõnu kogunes palju, olgu neist välja toodud mõned – Äntu järved, Kiltsi mõis, teotahtelised ja mõistlikud inimesed, meie kultuurilugu ja traditsioonid, Wiedemanni keelepäev ja Lurich.

Järgnenud valdkondlikes aruteludes kõlasid muuhulgas oluliste märksõnadena:
• majandusvaldkonnas kergliiklusteed ja õppekeskuse hoone tulevik,
• kultuurivaldkonnas struktuuri ja inimressursi optimeerimine ning koostöö kodanikeühendustega,
• külaelu valdkonnas vabaühenduste koostöö omavahel ja teistega ning vabaajateenused,
• haridusvaldkonnas kultuuri- ja haridusasutuste vaheline koostöö ning mitmekesine ja kättesaadav huviharidus.


Järgmistes aruteluringides said valdkondlike arutelulaudade ümber kokku erinevate valdkondade inimesed. Foto: Ene Preem

Päeva edenedes hakkasid mõtted üha lennukamalt liikuma ning julgelt unistati ka aastast 2021 kaugemale. Päeva lõpetasime piirkondlike unistustega:
• Triigi piirkonnas võiks tulevikus olla koertekool ja isetöötav külaraamatukogu, virtuaalstendid infoga külasiltide juures ja organiseeritud tegevused ootavale põlvkonnale vananeva elanikkonna heaks, kergliiklustee koos treeningväljakuga ja kodurestoran Võnnusveres, aednike huvikool ja nutisõltlaste tugirühm.
• Simuna kandi prioriteetide hulgas kõlasid rahvamaja renoveerimine seltsitegevuseks ja kergliiklustee, regulaarne kogukonna ümarlaud ja järjepidevad kogukonnateenused, kaasaegne õppekeskkond ja kättesaadav huviharidus, kooli piirdeaed ja vana koolimaja katus, segakoor ja noortebänd.
• Kiltsi-Vao piirkonna märksõnadeks olid muuhulgas Kiltsi bussiootepaviljon ja Vao torni katus, multifunktsionaalne külakeskus rahvamajas ja noortetuba, huvitegevuse mitmekesistamine ja kaardilossi sihtasutus, omavalitsuse ja MTÜ-de ühistegevused ning piirkonna arengukava koostamine.
• Väike-Maarja aleviku esindajad pidasid muuhulgas oluliseks gümnaasiumi säilimist ja staadioni valmimist, õppekeskuse hoonele rakenduse leidmist ja teede pindamist, kultuurivaldkonna struktuuri kaasajastamist ja erinevate sihtgruppide kaasamist huvitegevusse, noorte tegevusi ning Kotli Maja kujunemist aleviku vabakonna keskuseks.


Arenguseminaril sündinud Väike-Maarja aleviku tulevikuvisioon. Foto: Ene Preem

Eks tulevik näitab, mis neist unistustest saab teoks aastaks 2021 ja mis edaspidi. Samuti ei pruugi kõik märksõnad jõuda arengukavasse, vaid mõnigi asi võib saada lahenduse igapäevase töö käigus või hoopis vallavalitsusest sõltumata. Arenguseminari nädalal oli valla kodulehe küsimuseks „Mille valmimist ootad kõige enam?“. Üle viiekümnest vastanust üle poolte valik oli „Konsumi kauplus“, mis ei ole valla ega arengukava teema, kuid ilmselgelt kohalike jaoks hetkel olulisemgi kui suured valla investeeringud. Üheksa vastaja valik oli Väike-Maarja keskväljak, kuuel vastajal Tervisekeskus ja kolmel Simuna pallimänguväljak. Keegi vastanutest ei valinud aga varianti „Minu eelistust siin valikus ei ole“. Püüame arengukavandamisega seotud teemadel ka koduleheküsimusi püstitada edaspidigi ning kutsume üles ka koduleheküsimusel silma peal hoidma ning aktiivselt arvamust avaldama.

Arenguseminari tagasisideküsimustikule vastas kolmekümnest osalenust kolmteist. Neist üle poolte arvates täitis arenguseminar oma eesmärgi suuremas osas, ühe arvates väga hästi ja kolme arvates mõõdukalt. Arenguseminari struktuur oli kõigi vastanute jaoks sobilik. Arenguseminari läbiviimine oli üle kolmveerandi jaoks tore, kahe jaoks keskmine ja ühe jaoks igavavõitu. Toon tagasisidest välja mõned osalejate tähelepanekud arenguseminari läbiviijatele:
• Seltskond oli tore ja õiged inimesed tulid kokku. Gruppidesse jaotumine võiks olla natukene läbimõeldum. Mõni grupp "ajas üle", mõni kuivas kokku.
• Vastamise aeg oli ohjatud, kuid liiga lühike. Oleks soovinud veidi pikemat aega, mõtted alles hakkasid selguma.
• Huvitav oli mõte moodustada päeva teises pooles arutelugrupid piirkondade kaupa. Kergelt tunnetasin selle juures vana piirkondliku konkurentsi üleskerkimist. Ja see tunne polnud väga hea.

Arenguseminari tagasisides küsisime ka osalejate ootusi järgmiseks 2018. aasta arenguseminariks. Olgu neistki nimetatud mõned:
• Tegelikult meil on olemas inimressurss, kes saavad seminari läbiviimisega ideaalselt hakkama. Väljast ei peaks inimesi kaasama, et päeva läbi viia.
• Võiks kasutada digivahendeid töögruppides ja näiteks esitlusmaterjali koostada padleti keskkonnas. Hoiaks aega, paberit ja pliiatsit kokku.
• Palun infot arenguseminari toimumise kohta oluliselt varem, et saaks maksimaalselt osaleda. See võiks juba aasta alguses teada olla, aga vähemalt 1,5 kuud enne toimumist kindlasti. Arenguseminar sellisel kujul on väga vajalik. Lisaks laiapõhjalisema sisendi saamisele arengukava jaoks, on see suurepärane moodus igakülgse koostöö tugevdamiseks. Aitäh!

Arenguseminari läbiviijate tagasiside arenguseminaril kogetule oli aga järgmine:
• Merit: „Seminaril osalejad tõid suure valla väärtusena esile inimesi ja nendevahelisi sidemeid. Seminaril valitses üksteist väärtustav õhkkond, huvi ja hoolivus nii üksteise kui ka eri piirkondade ja nende elanike vastu. Teemat võetakse tõsiselt, piirkond on suure potentsiaaliga.“
• Kristiina: „Seminari läbiviimisel torkas silma aktiivne kaasatulemine valla teemadega – see ongi meie kodu ning meil on soov kodukohta arendada ja panustada. Osalejad olid päriselt ja ehedalt kohal ning südamega asja juures.“

Aitäh kõigile arenguseminari ettevalmistajatele, korraldajatele, läbiviijatele, osalejatele, lauavanematele ja tagasiside andjatele! Arenguseminaril kõlanud mõtete ja järgnevate konkreetsemate ettepanekute alusel valmistab vallavalitsus juunikuuks ette arengukava eelnõu aastateks 2018-2021, mida arutatakse juunikuus volikogu komisjonides ning mis läheb esimesele lugemisele volikogu istungil 29. juunil.

Pärast esimese lugemise läbimist tutvustame arengukava valla suuremates keskustes avalikel aruteludel ning arutame üheskoos, millised on lähiaastatel vajalikud tegevused ja investeeringud. Juulikuu jooksul on parim aeg saata ka oma seni veel esitamata ettepanekud kirjalikult omavalitsuse kontaktaadressile, et vallavalitsus jõuaks nende osas seisukoha kujundada ning võimalusel enne lõplikku otsustamist arengukavasse lisada. Kui kõik hästi ja plaanipäraselt läheb, saab arengukava 2018-2021 volikogu kinnituse augusti lõpus.

Katrin Selbak
arendusnõunik