Arengukavad

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 

Väike-Maarja Vallavolikogu 29.09.2022 määrusega nr 12 kinnitati Väike-Maarja valla arengukava 2023-2027 ja eelarvestrateegia 2023-2026. 

Kehtetud arengukavad 

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2019-2030:

Reovee kogumisalad

Väike-Maarja valla jäätmekava aastateks 2021-2026