Arengukavad

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 

Kehtetud arengukavad 

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2019-2030:

Reovee kogumisalad

Väike-Maarja valla jäätmekava aastateks 2021-2026

Lääne-Virumaa kliima ja energiakava

  • Kliimakava raport siin.
  • Tegevuskava  siit.
  • Hetkeolukorra kaardistus siit.
  • Kliima- ja energiavaldkonna eesmärgid ja näitajad siin.