Kalmistud

Kontaktid:

Väike-Maarja kalmistumeister Heili Talpsepp, tel 516 1809 ja e-post heili.talpsepp@v-maarja.ee

Simuna kalmistumeister Sirje Prual, tel 524 7944, e-post simuna.kalmistu@v-maarja.ee

Ao kalmistumeister Aili Uustalu, tel 524 6501 ja e-post aili.uustalu@v-maarja.ee

Väike-Maarja valla territooriumil on 5 valla hallatavat kalmistut: Väike-Maarja vana kalmistu, Väike-Maarja uus kalmistu, Simuna kalmistu, Ao kalmistu, Avispea kalmistu ja Mursi kalmistu. Matmispaigad on veel Simuna ja Väike-Maarja kirikaedades, kuid nende haldamisega tegelevad kogudused.

Kalmistute kasutamist reguleerib Väike-Maarja Vallavolikogu 25.08.2022 määrusega nr 10 kinnitatud „Väike-Maarja valla kalmistute kasutamise eeskiri"

Väike-Maarja vald on ühinenud üle-eestilise elektroonilise kalmisturegistriga Haudi. Register asub aadressil: https://www.kalmistud.ee/Vaike-Maarja-kalmistud , kus leiab kõik vajaliku info kalmistule maetute kohta.

Ao kalmistu hooldamata hauaplatside nimekiri, mis on võetud jälgimisele oktoobrist 2020 „Ao kalmistu hooldamata hauaplatside nimekiri"