22.08.23

Väike-Maarja Haldusteenused

Aadress: Pikk 7, Väike-Maarja

E-post: haldusteenused@v-maarja.ee

Tööaeg:
kell 8.00-17.00
T-N kell 8.00-16.30
kell 8.00-16.00
Lõuna kell 13.00-13.30

Nimi,

Ametinimetus ja -juhend

Tegevusvaldkond

Telefon

E-post

              

   Märkused/

vastuvõtt

Kaire Kislov

juhataja

Asutuste ja korterite jooksev remont.

Tehnosüsteemide korrashoid (tuleohutus, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, elektritööd, jahutus- ja vaentilatsioonisüsteemid, pottsepatööd).

329 5767

505 3558

kaire.kislov@v-maarja.ee

 

Kalev Nõmmiste

heakorraspetsialist

Katlamajade ja küttesõlmede hooldus.

Niitmine ja koristamine (valla asutuste territooriumid, puhkealad, valla teede ääred, matkarajad, kalmistud).

Rajatiste remondi korraldamine, teeviitade paigaldamine.

5330 4779

kalev.nommiste@v-maarja.ee

 

Annely Kulland

teedespetsialist

Teede ja tänavate remont ja hooldus.

Koolitranspordi korraldamine.

Tänavavalgustuse korrashoiu tagamine.

Vastutus Väike-Maarja Haldusteenuste sõidukite korrashoiu ja aruandluse eest.

522 9627

annely.kulland@v-maarja.ee

 

Heili Talpsepp

Väike-Maarja kalmistumeister

516 1809

heili.talpsepp@v-maarja.ee

 

Sirje Prual

Simuna kalmistumeister

524 7944

simuna.kalmistu@v-maarja.ee

 

Aili Uustalu

Ao kalmistumeister

524 6501

aili.uustalu@v-maarja.ee

 

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING