18.02.22

Väike-Maarja valla kriisikomisjon

Väike-Maarja kriisikomisjoni koosseis: 

  • esimees Indrek Kesküla - vallavanem;
  • aseesimees Kaire Kislov - Väike-Maarja Haldusteenused juhataja;
  • Mart Pruul - Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi esindaja, (asendusliige Helmut Hiietamm);
  • Ene Kinks - vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja;
  • Kristel Kitsing - vallavalitsuse meediaspetsialist;
  • Ants Rikberg - Kaitseliidu Viru maleva Väike-Maarja rühmaülem;
  • Margo Kukk - Väike-Maarja konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik;
  • Mati Kõiv - Väike-Maarja päästekomando komandopealik;
  • Karl Tälli - Jõgeva päästekomando päästja. 

(Väike-Maarja vallavalitsuse 9. märtsi 2011. a  korraldus nr 158) (*.pdf)

(Väike-Maarja vallavalitsuse 5. mai 2011. a korraldus nr 291 (*.pdf) 

(Väike-Maarja vallavalitsuse 5. veebruari 2014. a korraldus nr 65 (*.pdf)   

( Väike-Maarja vallavalitsuse 6. novembri 2019 korraldus nr 791 (*.pdf)
(Väike-Maarja vallavalitsuse 16. veebruari 2022 korraldus nr 95 (*.pdf) . veebru6. veebruar 2022 nr 95ar 2022 nr 95
 

Kriisikomisjoni peamised ülesanded on:
1) kriisireguleerimise juhtimine ja korraldamine (oma vastutusalas);
2) elanikkonnakaitse korraldamine;
3) juhtiva ametkonna toetamine sündmustele reageerimisel;
4) kriisi- ja riskikommunikatsiooni korraldamine.Kriisikomisjoni ülesanded on kirjas kriisikomisjoni põhimääruses (kinnitatud 16.02.2011. a vallavalitsuse määrusega nr 2). (*.pdf)


Elanikule suunatud päästealane info ja suunised: 
http://www.rescue.ee/ida/kodanikule
Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava (*.pdf) 

Toimetaja: KRISTEL KITSING