18.04.23

Noorte omaalgatusprojektide toetamine

Toetuse nimetus

Noorte omaalgatusprojektide toetamine

Kirjeldus

Toetada noorte ideede elluviimist, et neist kujuneksid ettevõtlikud ja aktiivsed ühiskonnaliikmed. Eesmärgiks on anda kohalikele noortele projektikirjutamise ja juhtimise kogemus.

Projekti raames valmistatakse ette ja viiakse läbi kogukonnale või noortele suunatud üritus või sündmus, sealhulgas võidakse ette valmistada ja läbi viia üldhariduskooli õppekavasse kuuluv loovtöö, mis mitmekesistab kohalike noorte igapäevaelu. 

Toetuse taotlemine

Projektitaotluse saab esitada ja tegevusi ellu viia 11-19aastane Väike-Maarja vallas registreeritud elukohaga noor või neist koosnev noortegrupp.

Toetuse suurus

Toetuse määr on kuni 500 eurot ühe projekti kohta.

Taotluse menetlemine

Väike-Maarja Valla Noortekeskus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotluse esitaja nõuetele vastavust.

Nõuetele vastavad taotlused lähevad komisjoni hindamisele, mille liikmeteks on noortekeskuse esindaja, noorte esindaja ja vallavalitsuse esindaja.

Rahastuse saanud taotlusele nimetatakse Väike-Maarja Valla Noortekeskuse poolne kontaktisik.

Põhimõtted

Väike-Maarja Valla Noortekeskuse noorte omaalgatusprojektide soodustamise ja projektinõustamise põhimõtted

Tähtajad ja taotluse vorm

Taotluse esitamise tähtaeg on 22. mai ja 22. oktoober.

Vormi saad laadida alla siit.

Kontaktisik

Noortekeskuse juhataja Sandra Laas – 5210784, noortekeskus@v-maarja.ee

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING