25.11.22

Talihoolduse põhimõtted

Lumetõrjetööd algavad kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 6 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Lumetõrje on jagatud tööde teostamise tähtsuse järgi:

  • õpilasliinidega seotud teed ja põhimaanteed I kl. teed - peavad olema sõiduautoga ja jalgsi läbitavad tööpäeviti kella 6.00-ks, 14.00-ks ja kella 17.00-ks, ülejäänud päevadel kella 7.00-ks ja 17.00-ks ja kõikidel päevadel täielikult puhastatud lumest vähemalt 4 tundi pärast lumetuisu lõppu.
  • haruteed ja kinnistuteni viivad teed II kl. teed - peavad olema sõiduautoga ja jalgsi läbitavad tööpäeviti kella 7.00-ks ja 17.00-ks, ülejäänud päevadel kella 8.00-ks ja kõikidel päevadel täielikult puhastatud lumest vähemalt 8 tundi peale lumetuisu lõppu.

Tasuta lumetõrjet teostatakse aastaringses kasutuses olevatele majapidamistele kuni sissesõidutee õuealani/väravani kui sissepääsutee vastab järgmistele tingimustele:

  • tee on vähemalt 5 meetri laiuses takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid teibaid (võimalusel helkurribaga)
  • tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed
  • tee kõrval on ruumi, kuhu on võimalik lund lükata
  • tee laius ja teekurvid võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist ega õuealade lumest puhastamist.

Vallavalitsus ei teosta lumetõrjet juriidilistele isikutele.

Lumetõrje piirkonnad ja vastutajad 2022/2023 talveperioodil Väike-Maarja vallas

 Talihoolduse kaart siit.

VALLATEED:

Väike-Maarja aleviku tänavad ja platsid: Tetaro Grupp OÜ, Roland Tarum, 56611373.

Väike-Maarja aleviku kõnni- ja jalgrattateed: Väike-Maarja Haldusteenused, Heigo Masing, 521 1262.

Koonu, Pandivere, Raeküla, Eipri, Müüriku: Ulvi Agro OÜ, Arvi Rotka, 5553 7412.

Eipri, Triigi, Avispea, Pudivere, Rastla: OÜ Avispeamees, Jaak Läänemets, 5660 6357.

Äntu, Ebavere/Kaarma, Sandimetsa, Kurtna, Nadalama, Kärsa: K&G Saarelt OÜ, Kaupo Kuusemets, 5332 8045.

Määri, Avanduse, Simuna aleviku tänavad, Orguse,  Võivere, Hirla: K&G Saarelt OÜ, Kaupo Kuusemets, 5332 8045.

Simuna aleviku kõnniteed: Väike-Maarja Haldusteenused, Hillar Sinimets, 5375 0384.

Käru, Imukvere, Karaski: OÜ Kerro Farmer, Raimo Birnbaum, 506 0173.

Aavere, Pikevere, Varangu, Raigu: Raigu Agro OÜ, Tarmo Järvamägi, 5559 0853.

Vao, Kiltsi, Uuemõisa, Mätliku: Tetaro Grupp OÜ, Roland Tarum, 5661 1373.

Kiltsi, Liivaküla, Nõmme, Vorsti: Tetaro Grupp OÜ, Roland Tarum, 5661 1373.

Rakke aleviku tänavad, Edru, Suure-Rakke, Kellamäe: Tetaro Grupp OÜ, Roland Tarum, 5661 1373.

Kamariku, Lammasküla, Räitsvere, Ao, Liigvalla: Tetaro Grupp OÜ, Roland Tarum, 5661 1373.

Nõmmküla, Piibe, Lahu, Kõpsta, Koluvere: Tetaro Grupp OÜ, Roland Tarum, 5661 1373.

Rakke aleviku kõnniteed: Väike-Maarja Haldusteenused, Endel Tambla, 5194 4811.

Olju, Lasinurme, Emumäe, Kaavere, Salla, Mäiste, Mõisamaa, Tammiku, Sootaguse: Tetaro Grupp OÜ, Roland Tarum, 5661 1373.

Kännuküla, Aburi, Koonu, Ärina, Ebavere, Vao: Ulvi Agro OÜ, Arvi Rotka, 5553 7412.

 Üldine vastutus vallateede osas: teedespetsialist Aivar Lainjärv, tel 515 0499.

RIIGITEED:

Rakvere – Vägeva; Väike-Maarja - Tamsalu piirkond; Ebavere - Järva-Jaani; Pikevere – Puhmu; Raigu – Vajangu; Koonu – Pandivere – Kadila; Väike-Maarja – Simuna; Ebavere – Simuna; Äntu – Määri; Simuna – Laekvere; Simuna – Käru; Simuna – Rakke; Avanduse – Rahkla; Käru – Salla; Kapu – Rakke – Paasvere; Olju – Salla; Tammiku – Salla – Käru; Tartu – Jõgeva – Aravete; Piibe – Preedi – Koeru; Ao – Vahuküla.

 AS Eesti Teed Virumaa infotelefon 1510.
 
Toimetaja: KRISTEL KITSING