Lumetõrjetööde teostamise põhimõtted

Lumetõrjetöid teostatakse kuni kinnistu õuealani, kui kinnistul paikneb elamu ehitusseadustiku mõistes, elamusse on registreeritud vähemalt ühe isiku alaline elukoht ja sõlmitud on aastaringne jäätmehooldusleping.

Kinnistu omanikel tuleb lumetõrjetööde teostamisel võimalike kahjustuste vältimiseks järgida alltoodut:

 • tee on vähemalt 5 meetri laiuselt takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid teibaid (võimalusel helkurribaga);
 • tee kohalt ja vähemalt ühe meetri kauguselt mõlemal pool teed on eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt;
 • tee kõrval on ruumi, kuhu on võimalik lund lükata.

Lumetõrje on jagatud tööde teostamise tähtsuse järgi

 • õpilasliinidega seotud teed ja põhimaanteed (I kl teed) peavad olema sõiduautoga ja jalgsi läbitavad tööpäeviti kella 6.00-ks, 14.00-ks ja kella 17.00-ks, ülejäänud päevadel kella 7.00-ks ja 17.00-ks ning kõikidel päevadel täielikult puhastatud lumest vähemalt 4 tundi pärast lumesaju (tuisu) lõppu.
 • haruteed ja kinnistuteni viivad teed (II kl teed) peavad olema sõiduautoga ja jalgsi läbitavad tööpäeviti kella 7.00-ks ja 17.00-ks, ülejäänud päevadel kella 8.00-ks ning kõikidel päevadel täielikult puhastatud lumest vähemalt 8 tundi peale lumesaju (tuisu) lõppu.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjetöid ettevõtete- ja asutuste sissepääsuteedel, kortermajade ja garaažiühistute esistel teedel, metsa- ja põllukinnistute ligipääsuteedel, mis ei ole kohalikud teed.

Lumetõrje piirkonnad ja vastutajad 2023/2024 talveperioodil Väike-Maarja vallas

Lumetõrjetööde kaarti saad vaadata siit.

VALLATEED

 • Väike-Maarja aleviku tänavad ja platsid: Teenuse Ekspert OÜ, Martin Kuusmann, tel 5622 4797.

 • Väike-Maarja aleviku kõnni- ja jalgrattateed: Väike-Maarja Haldusteenused, Heigo Masing, tel 521 1262.

 • Koonu, Pandivere, Raeküla, Eipri, Müüriku külade piirkond: Teenuse Ekspert OÜ, Martin Kuusmann, tel 5622 4797.

 • Eipri, Triigi, Avispea, Pudivere, Rastla külade piirkond: OÜ Avispeamees, Jaak Läänemets, tel 5660 6357.

 • Äntu, Ebavere (Kaarma), Sandimetsa, Kurtna, Nadalama, Kärsa külade piirkond: K&G Saarelt OÜ, Kaspar Põldmaa, tel 5822 9817 

 • Määri, Avanduse, Orguse, Võivere, Hirla külade piirkond ja Simuna aleviku tänavad: K&G Saarelt OÜ, Kaspar Põldmaa, tel 5822 9817.

 • Simuna aleviku kõnniteed: Väike-Maarja Haldusteenused, Hillar Sinimets, tel 5375 0384.

 • Käru, Imukvere, Karaski külade piirkond: OÜ Kerro Farmer, Raimo Birnbaum, tel 506 0173.

 • Aavere, Pikevere, Varangu, Raigu külade piirkond: Raigu Agro OÜ, Tarmo Järvamägi, tel 5559 0853.

 • Vao, Uuemõisa, Vorsti (Mätliku) külade ja Kiltsi aleviku piirkond: Vao Agro OÜ, Kalle Margus, tel 5853 9980.

 • Liivaküla, Nõmme, Vorsti külade ja Kiltsi aleviku piirkond: Vao Ader OÜ, Carl Zibo, tel 5557 0903.

 • Edru, Suure-Rakke, Kellamäe külade piirkond ja Rakke aleviku tänavad: OÜ Kettek, Toomas Karu tel 503 8830.

 • Kamariku, Lammasküla, Räitsvere, Ao, Liigvalla külade piirkond: OÜ Tetaro Grupp, Roland Tarum, tel 5661 1373.

 • Nõmmküla, Piibe, Lahu, Kõpsta, Koluvere külade piirkond: FIE Timo Vunder, tel 5335 8222.

 • Rakke aleviku kõnniteed: Väike-Maarja Haldusteenused, Endel Tambla, tel 5194 4811.

 • Olju, Lasinurme, Emumäe, Kaavere, Salla, Mäiste, Mõisamaa, Tammiku, Sootaguse külade piirkond: OÜ Tetaro Grupp, Roland Tarum, tel 5661 1373.

 • Kännuküla, Aburi, Koonu, Ärina, Ebavere, Vao külade piirkond: Teenuse Ekspert OÜ, Martin Kuusmann, tel 5622 4797.

 Üldine vastutus vallateede osas: teedespetsialist Annely Kulland, tel 522 9627, annely.kulland@v-maarja.ee.

RIIGITEED

Riigimaanteed: Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva tee, Uudeküla – Väike-Maarja tee, Järva-Jaani – Pikevere – Ebavere tee, Puhmu-Pikevere tee; Raigu-Vajangu tee; Vilgu – Väike-Maarja tee, Väike-Maarja – Simuna tee, Ebavere-Simuna tee, Äntu-Määri tee, Simuna-Vaiatu tee, Viru-Jaagupi – Simuna tee, Tammiku-Salla-Käru tee, Kapu-Rakke-Paasvere tee, Olju-Salla tee, Tartu-Jõgeva-Aravete tee, Piibe-Preedi-Koeru tee, Ao – Vahuküla tee.

 Riigimaanteedel teostab talvist hooldust: Verston OÜ, maanteeinfo tel 1247, e-mail alvar.paluoja@verston.ee.