Arengukavad

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 

Väike-Maarja Vallavolikogu 23.09.2021 määrusega nr 34 kinnitati Väike-Maarja valla arengukava 2022-2027 ja eelarvestrateegia 2022-2025. 

Kehtetud arengukavad 

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2019-2030:

Reovee kogumisalad

Väike-Maarja valla jäätmekava aastateks 2021-2026