18.10.22

2020. aasta kaasava eelarve hääletustulemused:

1) Triigi külaplatsile uue kõlakoja ehitamine 179 häält;

2) Rakke bussijaama territooriumi korrastamine ja atraktiivsemaks muutmine 131 häält;

3) Kiltsi aleviku jalgrattaliikluse õppeväljaku rajamine 82 häält;

4) Ujuvsilla ja istumisala ehitamine Äntu paisjärvele 78 häält;

5) Tänavasporti harrastavatele noortele skatepargi rajamine 41 häält;

6) Simuna vana koolimaja ilmestamiseks väliekspositsiooni paigaldamine 30 häält;

7) Simunas Allika tänavale valgustuse paigaldamine 23 häält;

8) Väike-Maarja alevikku kiirustabloo paigaldamine 9 häält;

9) Võivere bussijaama ootepaviljoni ja valgustuse paigaldamine 9 häält.

Toimetaja: KRISTEL KITSING