Väike-Maarja Haldusteenused

Aadress: Pikk 7, Väike-Maarja

E-post: haldusteenused@v-maarja.ee

Tööaeg:
kell 8.00-17.00
T-N kell 8.00-16.30
kell 8.00-16.00
Lõuna kell 13.00-13.30

Kaire Kislov

juhataja

PUHKUSEL 27.05–02.06

329 5767, 505 3558

kaire.kislov@v-maarja.ee

Asutuste ja korterite jooksev remont. Tehnosüsteemide korrashoid (tuleohutus, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, elektritööd, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid, pottsepatööd).

Kalev Nõmmiste

heakorraspetsialist

5330 4779

kalev.nommiste@v-maarja.ee

Katlamajade ja küttesõlmede hooldus. Niitmine ja koristamine (valla asutuste territooriumid, puhkealad, valla teede ääred, matkarajad, kalmistud). Rajatiste remondi korraldamine, teeviitade paigaldamine.

Annely Kulland

teedespetsialist

522 9627

annely.kulland@v-maarja.ee

Teede ja tänavate remont ja hooldus. Koolitranspordi korraldamine. Tänavavalgustuse korrashoiu tagamine.

Vastutus Väike-Maarja Haldusteenuste sõidukite korrashoiu ja aruandluse eest.

Heili Talpsepp

516 1809

heili.talpsepp@v-maarja.ee

Väike-Maarja kalmistumeister

Sirje Prual

524 7944

simuna.kalmistu@v-maarja.ee

Simuna kalmistumeister

Aili Uustalu

524 6501

aili.uustalu@v-maarja.ee

Ao kalmistumeister