20.09.21

Registreeri oma elukoht Väike-Maarja valda!

Loe rahvastikuregistritoimingute kohta lähemalt siit.
 

Valla tutvustus

 

Väike-Maarja vald asub Lääne-Virumaa lõunaosas, Pandivere kõrgustikul ja Endla looduskaitseala kirdepiiril ning piirneb Vinni, Jõgeva, Järva ja Tapa vallaga. Vallas on 4 alevikku ja 64 küla, valla keskus asub Väike-Maarja alevikus. Valla suurus on 682,43 km² (68 243 ha). 

Väike-Maarja vald moodustati endise Väike-Maarja külanõukogu aladele 1991. aasta detsembris ja selle territoorium kattus peaaegu endise Vao valla territooriumiga. Pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi 2005. aasta oktoobris ühinesid Väike-Maarja ja Avanduse vald Väike-Maarja vallaks. 2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga (elanikke ligikaudu 4500) Rakke vald (elanikke ligikaudu 1600).

Väike-Maarja vallas elas rahvastikuregistri andmetel 01.01.2021 seisuga 5828 inimest. Rahvastiku keskmine tihedus vallas on 0,12 inimest km2 kohta.

Vaimu ja väega Väike-Maarja vald

Väike-Maarja vald on vaimu ja väega tegutsev paikkond –  tegus, hooliv ning meeldiva elu- ja töökeskkonnaga.

TEGUS – noorte arv ei vähene, haridus ja kultuur on väärtustatud, valla elanikud on positiivse ellusuhtumisega ja osalevad aktiivselt kogukondade tegevuses.

HOOLIV – Väike-Maarja vald on hea ja turvaline elupaik. Kogukonnad on ühtehoidvad. Valla poolt pakutavad teenused on elanikke ja organisatsioone toetavad.

MEELDIV ELU- JA TÖÖKESKKOND – heakorrastatud avalikud alad, kaunis looduskeskkond, kättesaadavad teenused, jätkusuutlikud ettevõtted ja piisav arv töökohti.

Sõnalt väikses, aga vaimult suures vallas on suur kontsentratsioon värskete mõtetega inimesi, kes tahavad elada kaasaegses ja huvitegevust väärtustavas omavalitsuses ning kellel on pideva arengu elluviimiseks hoogu ja energiat.

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING