Huviharidus

Huvitegevuse õppuri toetus ning transporditoetus

Vastavalt Väike-Maarja Vallavalitsuse 29.12.2021 vastu võetud määrusele nr 8 „Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" on võimalik 2022. aastal taotleda õppuri toetust ning transporditoetust noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamiseks. Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui:

  • õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse või Väike-Maarja valla eelarvest makstava muu sissetulekust sõltuva toetuse saaja;
  • õppur on haridusliku erivajadusega.

Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ÜHE huviringi või huviala õppetasu kulude katmiseks õppurile, kes on 7-19 aastane Väike-Maarja valla sissekirjutusega noor. Toetusega kaetakse ühe huviala või huviringi õppetasu kulud, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kuus ühe õppuri kohta.

Transporditoetust makstakse ühes huviringis osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust makstakse osalemiseks huvihariduses või -tegevuses kuni kaks korda nädalas ühistranspordi piletite alusel või kütusearvete esitamisel. Kütusearve esitamisel makstakse toetust arvestuslikult 0,1 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kuus.

Nii õppuri toetust kui transporditoetust saab taotleda jooksvalt eelarveaasta jooksul. Taotluse saab esitada kas enne kulu tekkimist koos põhjendusega või kulu tekkimise järgselt koos kuludokumentidega.

Õppuri ning transporditoetuse taotluse vorm siin.

2023. aasta Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava on kättesaadav siit.

Vastutaja:

Deili Matson

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

e-post: deili.matson@v-maarja.ee

tel: 5348 4373

 

Õigusaktid siin