5.06.24

Töös olevad detailplaneeringud

Väike-Maarja alevikus Välja tn 1a ja Välja tn 2b asuvale maa-alale elamuala väljaarendamise terviklahenduse leidmiseks koostatav detailplaneering

MATERJALID (kooskõlastamisele esitatud versioon):

põhijoonis

seletuskiri

illustratsioonid: 1, 2, 3

 

Detailplaneeringu algatamise ja detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade kinnitamise korraldus

Planeeringuala asukohaskeem

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Ebavere külas Tehase tn 4 ja 6 maa-alale toiduainetööstuse kompleksi rajamiseks koostatav detailplaneering

Detailplaneeringu algatamise korraldus

Planeeringuala asukohaskeem

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Detailplaneeringutega seotud materjalidega tutvumiseks palume helistada vallavalitsuse maakorraldusspetsialistile tel 329 5755.

 

 

 
Toimetaja: DIANA SEEPTER