------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arupärimine vallavanem Indrek Keskülale valla palgapoliitika kohta

Vastus arupärimisele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arupärimine vallavanem Indrek Keskülale biojäätmete kogumisest ja veost

Vastus arupärimisele

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arupärimine vallavanem Indrek Keskülale Väike-Maarja valla hallatava teedevõrgu talvine hooldamine

Vastus arupärimisele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arupärimine vallavanem Indrek Keskülale Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste ja huvihariduskoolide töötajate töötasu alammäär

Vastus arupärimisele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arupärimine vallavanem Indrek Keskülale Väike-Maarja staadioni maksumuse ja hoolduskulu kohta

Vastus arupärimisele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arupärimine Indrek Keskülale investeerimistegevusest ülejäänud 50 000 euro kohta.

Vastus Priit Dievese, Andero Põllu ja Mihkel Mehiste 25.08.2022 esitatud arupärimisele.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arupärimine vallavanem Indrek Keskülale vallavalitsuse 30.06.2021 korralduse 462 "Detailplaneeringu algatamine, eakate teenusmaja" kohta

Vastus volikogu liikme Sven Kesleri 26.08.2021 esitatud arupärimisele

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arupärimine vallavanem Indrek Keskülale seoses vallale kuuluvate sõidukite hoolduse ja remondi korraldamisega

Vastused volikogu liikme Sven Kesleri 27.05.2021 esitatud arupärimisele

Arupärimine sõidukid

Remondiarved 2021

Remondiarved 2020

Remondiarved 2019

Remondiarved 2018